Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae’r diwydiant gofal yn faes gwerth chweil a chyffrous i weithio ynddo. Gyda phoblogaeth sy’n heneiddio, bydd rhagor o alw ar y sector iechyd i ddarparu gwasanaethau. Mae datblygiadau mewn technoleg ac iechyd yn golygu bod swyddi yn amrywio o Nyrs i Raglennydd Cyfrifiadurol, ac o feddyg teulu i Beiriannydd Meddygol.
(Ffynhonnell: Gyrfa Cymru).

 • Maes pwnc
 • Lleoliad
 • Cymhwyster
 • Rhan/Llawn

Ar GaelCyrsiau

Llwytho canlyniadau

O'r Coleg i'ch Gyrfa

Defnyddiwch Career Coach i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eich gyrfa ddelfrydol ac i ble y gall y cyrsiau eich arwain.

 • Gweithiwr Cymdeithasol

  Gweithiwr Cymdeithasol

  Earn up to £41,000 Per annum

 • Rheolwr Gwasanaethau Iechyd

  Rheolwr Gwasanaethau Iechyd

  Earn up to £91,222 Per annum

 • Gweithiwr Gofal

  Gweithiwr Gofal

  Earn up to £24,968 Per annum