POB SAFLE

POB SAFLE

Mae Sgiliau Sylfaen yn gwrs sy’n cael ei gynnal dros dri neu bedwar diwrnod yr wythnos, ac mae ar gael ar bob un o’n safleoedd.

Os na gawsoch chi unrhyw gymwysterau neu roedd eich graddau yn is na’r disgwyl, nid yw’n ddiwedd y byd. Mae’r cwrs Sgiliau Sylfaen yn benodol ar gyfer hynny – i’ch helpu chi i benderfynu beth hoffech chi ei wneud nesaf; rhoi cynnig ar bethau gwahanol yn y coleg a’ch helpu chi i baratoi ar gyfer y ffordd ymlaen.

 • Maes pwnc
 • Lleoliad
 • Cymhwyster
 • Rhan/Llawn

Ar GaelCyrsiau

Llwytho canlyniadau
 • Job title

  Job title

  Earn up to £30,000 Per annum

 • Job title

  Job title

  Earn up to £30,000 Per annum

 • Job title

  Job title

  Earn up to £30,000 Per annum

 • Job title

  Job title

  Earn up to £30,000 Per annum