• Diwydiannau Creadigol: Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol Peirianneg Sain a Chynhyrchu Cerddoriaeth

IÂL

IÂL

Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol

Ar y cwrs Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol, byddwch yn cael profi ac archwilio agweddau ymarferol a damcaniaethol o ddiwydiannau cyfryngau cyfoes gan gynnwys; ffilm, golygu, hysbysebu, cyfryngau print, newyddiaduriaeth, animeiddio, ffotograffiaeth, dylunio gemau, datblygu apiau a darlledu radio.

Mae’r cwrs hwn yn eich cynorthwyo ac yn eich annog i ddatblygu eich gwybodaeth, eich sgiliau a’ch dealltwriaeth o’r diwydiant cyfryngau ac yn eich paratoi’n llawn ar gyfer gwaith yn y diwydiant neu i astudio ar lefel uwch.

Peirianneg Sain a Chynhyrchu Cerddoriaeth

Mae Peirianneg Sain a Chynhyrchu Cerddoriaeth yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr archwilio ystod o sgiliau technegol a gwybodaeth ddamcaniaethol arbenigol sy’n hanfodol ar gyfer cynhyrchu awdio cyfoes. Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar beirianneg sain byw a chynhyrchu awdio yn ogystal â recordio mewn stiwdio, cynhyrchu cerddoriaeth a thechnegau ôl-gynhyrchu.

 • Maes pwnc
 • Lleoliad
 • Cymhwyster
 • Rhan/Llawn

Ar GaelCyrsiau

Llwytho canlyniadau
 • Gweithredwr Clyweledol

  Gweithredwr Clyweledol

  Earn up to £47,744 Per annum

 • Cyfarwyddwr Creadigol

  Cyfarwyddwr Creadigol

  Earn up to £58,008 Per annum

 • Gweithiwr Proffesiynol Marchnata

  Gweithiwr Proffesiynol Marchnata

  Earn up to £44,634 Per annum