h

Diwydiannau Creadigol: Celf a Dylunio

Ydych chi’n angerddol am gelf a dylunio ac yn gweld eich hun yn gweithio yn y diwydiannau creadigol sy’n datblygu’n gyflym? Yng Ngholeg Cambria, gallwch astudio ystod eang o gyrsiau Celf a Dylunio ar lefelau gwahanol, wedi’u haddysgu gan diwtoriaid sydd wedi ennill gwobrau. Byddwch yn dysgu yn ein cyfleusterau celf a dylunio arbenigol fel stiwdio ffotograffiaeth, stiwdios tecstilau a ffasiwn, gweithdy gwaith print, ystafelloedd Mac a gweithdy 3D, sydd wedi’u dylunio’n bwrpasol ar gyfer diwallu anghenion creadigol ein myfyrwyr.

Talk to someone or apply online 0300 30 30 007 Email us Apply now

 • Maes pwnc
 • Lleoliad
 • Cymhwyster
 • Rhan/Llawn

Ar GaelCyrsiau

Llwytho canlyniadau

O'r Coleg i'ch Gyrfa

Defnyddiwch Career Coach i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eich gyrfa ddelfrydol ac i ble y gall y cyrsiau eich arwain.

 • Dylunydd Dillad

  Dylunydd Dillad

  Earn up to £47,242 Per annum

 • Artist

  Artist

  Earn up to £50,066 Per annum

 • Dylunydd Graffeg

  Dylunydd Graffeg

  Earn up to £41,567 Per annum