Gofal ac Addysg Plant

Mae’r diwydiant gofal plant yn sector gwerth chweil a chyffrous i weithio ynddo. Bydd ein cyrsiau yn sicrhau bod gennych y sgiliau arbenigol sydd eu hangen arnoch i ateb anghenion newidiol y sector ac i weithio yn y maes hwn.

Mae ein cyrsiau gofal plant yn seiliedig ar brofiad gwaith, wedi’i gefnogi gan ein tiwtoriaid/aseswyr arbenigol.

 • Maes pwnc
 • Lleoliad
 • Cymhwyster
 • Rhan/Llawn

Ar GaelCyrsiau

Llwytho canlyniadau

O'r Coleg i'ch Gyrfa

Defnyddiwch Career Coach i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eich gyrfa ddelfrydol ac i ble y gall y cyrsiau eich arwain

 • Gofalwr Plant

  Gofalwr Plant

  Earn up to £24,561 Per annum

 • Athro Ysgol Gynradd

  Athro Ysgol Gynradd

  Earn up to £66,765 Per annum

 • Gweithiwr Chwarae

  Gweithiwr Chwarae

  Earn up to £21,354 Per annum