LLYSFASI A LLANEURGAIN

Mae Canolfan Gofal Anifeiliaid Llysfasi yn gartref i dros 200 o anifeiliaid, o ystod eang o rywogaethau cyffrous o infertebratau, ymlusgiaid, amffibiaid, pysgod, adar a mamaliaid. Yn ogystal â hynny, mae’r ganolfan yn gartref i dda byw fel ein geifr Guernsey, alpacas a dofednod. Byddwch hefyd yn gallu astudio’n rheolaidd ar fferm fenter gymysg Llysfasi, sef llaeth, cig eidion a defaid, gan gynnwys profiad mewn wyna a magu lloi.

Mae’r cyfleusterau trawiadol yng Nghanolfan Anifeiliaid Llaneurgain yn gartref i gasgliad amrywiol o rywogaethau i roi hwb i’ch gyrfa gydag anifeiliaid. Os ydych yn angerddol am ymlusgiaid, pysgod, adar, primatiaid, cnofilod, cŵn, bywyd gwyllt neu anifeiliaid fferm, mae gennym y cyfan yma.

 • Maes pwnc
 • Lleoliad
 • Cymhwyster
 • Rhan/Llawn

Ar GaelCyrsiau

Llwytho canlyniadau
 • Nyrs Filfeddygol

  Nyrs Filfeddygol

  Earn up to £27,980 Per annum

 • Gweithiwr Gofal Anifeiliaid

  Gweithiwr Gofal Anifeiliaid

  Earn up to £22,798 Per annum

 • Twtiwr Cŵn

  Twtiwr Cŵn

  Earn up to £21,000 Per annum