• Amaethyddiaeth ac Amaethyddiaeth Fanwl Gywir

Amaethyddiaeth ac Amaethyddiaeth Fanwl Gywir

Ydych chi eisiau ymuno ag un o’r diwydiannau pwysicaf, mwyaf deinamig yn y byd, sef amaethyddiaeth a chynhyrchu bwyd? Ydych chi eisiau helpu i fwydo poblogaeth fyd-eang sy’n cynyddu? Bydd ein rhaglenni amaethyddol yn eich ysbrydoli i fod yn llwyddiannus wrth feithrin y sgiliau technegol, gwyddonol ac ymarferol sydd eu hangen arnoch i gynhyrchu bwyd amaethyddol modern.

Mae’r diwydiant ffermio yn newid yn gyflym gyda thechnoleg, gwyddoniaeth a pheirianneg yn dod yn fwyfwy cymhleth. Mae amaethyddiaeth fodern yn galw am y gorau un mewn hwsmonaeth da byw, lles anifeiliaid, cynhyrchu cnydau a gweithredu peiriannau, sy’n gofyn am lefel uchel o sgiliau a gwybodaeth i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau technoleg diweddaraf.

 • Maes pwnc
 • Lleoliad
 • Cymhwyster
 • Rhan/Llawn

Ar GaelCyrsiau

Llwytho canlyniadau

O'r Coleg i'ch Gyrfa

Defnyddiwch Career Coach i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eich gyrfa ddelfrydol ac i ble y gall y cyrsiau eich arwain

 • Rheolwr Amaethyddiaeth

  Rheolwr Amaethyddiaeth

  Earn up to £47,742 Per annum

 • Swyddog Rheoli Plâu

  Swyddog Rheoli Plâu

  Earn up to £30,853 Per annum

 • Arolygydd Safonau

  Arolygydd Safonau

  Earn up to £47,596 Per annum

Partners