LLYSFASI

Ydych chi eisiau ymuno ag un o’r diwydiannau pwysicaf, mwyaf deinamig yn y byd, sef amaethyddiaeth a chynhyrchu bwyd? Ydych chi eisiau helpu i fwydo poblogaeth fyd-eang sy’n cynyddu?

Bydd ein rhaglenni amaethyddol yn eich ysbrydoli i fod yn llwyddiannus wrth feithrin y sgiliau technegol, gwyddonol ac ymarferol sydd eu hangen arnoch i gynhyrchu bwyd amaethyddol modern. Mae ystod o lwybrau gyrfa ar gael yn y diwydiant deinamig, eang a diddorol hwn, ac mae galw mawr am bobl sydd wedi’u hyfforddi’n dda mewn ystod eang o feysydd.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn rheoli fferm anifeiliaid neu fferm âr, gweithio mewn swydd wyddonol mewn ymchwil a datblygu masnachol, neu droi eich llaw at fasnachau sy’n gysylltiedig ag agronomi cnydau, maeth anifeiliaid, bridio, gweithio gyda pheiriannau mawr a ffermio manwl gywir neu yng nghadwyni cyflenwi a manwerthu; mae gennym gyrsiau amaethyddiaeth i chi.

 • Maes pwnc
 • Lleoliad
 • Cymhwyster
 • Rhan/Llawn

Ar GaelCyrsiau

Llwytho canlyniadau
 • Rheolwr Amaethyddiaeth

  Rheolwr Amaethyddiaeth

  Earn up to £47,742 Per annum

 • Swyddog Rheoli Plâu

  Swyddog Rheoli Plâu

  Earn up to £30,853 Per annum

 • Arolygydd Safonau

  Arolygydd Safonau

  Earn up to £47,596 Per annum

Partners