h

Mynediad i Addysg Uwch

Mae ein cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch (AU) yn eich paratoi at astudio gradd ac maen wedi cael eu cynllunio ar gyfer pobl a adawodd yr ysgol heb y cymwysterau arferol, fel Safon Uwch.

Mae’r cyrsiau yn cynnig llwybr blwyddyn o hyd i astudiaethau lefel gradd sy’n arwain at nifer o wahanol yrfaoedd. Mae’r cyrsiau ar gael i fyfyrwyr sydd â phrofiad helaeth o fywyd ers iddynt adael yr ysgol. Mae llawer o’n myfyrwyr Mynediad i AU wedi mynd ymlaen i lwyddo yn y brifysgol ac yna dilyn gyrfaoedd newydd na fyddent erioed wedi breuddwydio amdanynt.

Rhan-amser

Chwilio am Gwrs Rhan-amser?
Cyrsiau Rhan-Amser

Llawn amser

Chwilio am Gwrs Llawn Amser?
Cyrsiau Llawn-Amser

Addysg Uwch

Chwilio am Gwrs Addysg Uwch?
Cyrsiau Addysg Uwch

Prentisiaethau

Chwilio am Brentisiaeth?
Cyrsiau Prentisiaeth
 • Maes pwnc
 • Lleoliad
 • Cymhwyster
 • Rhan/Llawn

Ar GaelCyrsiau

Llwytho canlyniadau

O'r Coleg i'ch Gyrfa

Defnyddiwch Career Coach i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eich gyrfa ddelfrydol ac i ble y gall y cyrsiau eich arwain

 • Bydwraig

  Bydwraig

  Earn up to £53,866 Per annum

 • Gweithiwr Cymdeithasol

  Gweithiwr Cymdeithasol

  Earn up to £46,717 Per annum

 • Parafeddyg

  Parafeddyg

  Earn up to £48,650 Per annum