h

Mynediad i Addysg Uwch

Mae ein cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch (AU) yn eich paratoi at astudio gradd ac maen wedi cael eu cynllunio ar gyfer pobl a adawodd yr ysgol heb y cymwysterau arferol, fel Safon Uwch.

Mae’r cyrsiau yn cynnig llwybr blwyddyn o hyd i astudiaethau lefel gradd sy’n arwain at nifer o wahanol yrfaoedd. Mae’r cyrsiau ar gael i fyfyrwyr sydd â phrofiad helaeth o fywyd ers iddynt adael yr ysgol. Mae llawer o’n myfyrwyr Mynediad i AU wedi mynd ymlaen i lwyddo yn y brifysgol ac yna dilyn gyrfaoedd newydd na fyddent erioed wedi breuddwydio amdanynt.

Rhan-amser

Chwilio am Gwrs Rhan-amser?
Cyrsiau Rhan-Amser

Llawn amser

Chwilio am Gwrs Llawn Amser?
Cyrsiau Llawn-Amser

Addysg Uwch

Chwilio am Gwrs Addysg Uwch?
Cyrsiau Addysg Uwch

Prentisiaethau

Chwilio am Brentisiaeth?
Cyrsiau Prentisiaeth

Talk to someone or apply online 0300 30 30 007 Email us Apply now

 • Maes pwnc
 • Lleoliad
 • Cymhwyster
 • Rhan/Llawn

Ar GaelCyrsiau

Llwytho canlyniadau

O'r Coleg i'ch Gyrfa

Defnyddiwch Career Coach i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eich gyrfa ddelfrydol ac i ble y gall y cyrsiau eich arwain

 • Bydwraig

  Bydwraig

  Earn up to £53,866 Per annum

 • Gweithiwr Cymdeithasol

  Gweithiwr Cymdeithasol

  Earn up to £46,717 Per annum

 • Parafeddyg

  Parafeddyg

  Earn up to £48,650 Per annum