Aeth myfyrwyr a gweithwyr proffesiynol y diwydiant adeiladu i Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch a gynhaliwyd yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy yn ddiweddar.

Daeth y digwyddiad, a drefnwyd gan ‘North Wales Working Well Together Group’(WWT), â phobl o ochrau masnachol a thechnegol y diwydiant i’r coleg i glywed gan, a sgwrsio â gweithwyr proffesiynol y diwydiant Adeiladu.

Mae Working Well Together (WWT) yn fenter y diwydiant adeiladu er mwyn gwella iechyd a diogelwch yn y diwydiant adeiladu, yn enwedig y busnesau micro a bach. Ers cael ei sefydlu yn 1998 mae WWT wedi mynd yn ei blaen i fod y fenter iechyd a diogelwch mwyaf yn y diwydiant adeiladu.

Mae aelodau’r Grŵp Gogledd Cymru yn cynnwys nifer o gyflogwyr mawr sydd wedi’u lleoli yng Ngogledd Cymru gan gynnwys Anwyl Construction, Wynne Construction, KC Construction, Redrow, Watkin Jones gydag aelodau eraill yn cynnwys SP Energy Networks, Airbus ac Awdurdodau Lleol Sir y Fflint, Wrecsam, Sir Ddinbych, Gwynedd a Chonwy.

Roedd y digwyddiad trafod pynciau fel, gweithio’n ddiogel gerllaw llinellau pŵer uchel neu geblau dan ddaear gan SP Energy Networks, gweithio ar uchder, asbestos a silicosis.

Dywedodd Jack Ellis, myfyriwr Gwaith Saer ac Asiedydd, a gafodd fudd o’r digwyddiad:

“Mae heddiw wedi bod yn brofiad dysgu da er mwyn cael cipolwg gwirioneddol i mewn i’r diwydiant diogelwch.”

Dywedodd Nick Tyson, Dirprwy Bennaeth a Chyfarwyddwr y Cwricwlwm Coleg Cambria:

“Roedd yn gyfle gwych i’n myfyrwyr cael budd o’r diwrnod Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch a drefnwyd gan WWT. Mae’n fater pwysig dros ben o fewn y diwydiant ac yn gyfle i godi ymwybyddiaeth y peryglon sy’n ymwneud â’r gwaith.”

Ychwanegodd Stephen Hickey, Swyddog Siartredig Iechyd a Diogelwch gyda’r K&C Group a Chadeirydd y ‘North Wales Working Well Together Group’:

“Mae’r grŵp North Wales Working Well Together yn falch iawn o weithio gyda Choleg Cambria. Mae pwysigrwydd Iechyd a Diogelwch yn hanfodol yn y Diwydiant Adeiladu a dylai fod yn flaenoriaeth o hyd. Roedd y digwyddiad yng Ngholeg Cambria yn gyfle i fyfyrwyr llawn amser a rhan amser sy’n ystyried gweithio yn y diwydiant ar ddiwedd y flwyddyn academaidd, derbyn cyngor gan arbenigwyr y diwydiant. Gall hyn dim ond gwella eu cyfleoedd wrth iddynt geisio dod o hyd i gyflogaeth, yn ogystal â darparu sgiliau cyflogadwyedd sydd eu hangen arnynt i weithio yn y sector.”

yn ôl