Llun yn dangos Sam efo Arglwydd Raglaw Clwyd, Henry Featherstonhaugh OBE DL gyda’i bin yn nigwyddiad yr Arglwydd Raglaw yng Nghastell Bodelwyddan

Cafodd Sam Hawley, myfyriwr Chweched Glannau Dyfrdwy ei ddewis i dderbyn rhodd arbennig gan Ei Mawrhydi Y Frenhines yn ddiweddar.

Ymwelodd y Frenhines â Bataliwn 1af y Cymry Brenhinol yn eu cartref ym Marics LucLucknow, Tidworth yn Wiltshire yn ddiweddar. Fel rhan o’r teulu catrodol, aeth Sam, sy’n 17 oed ac o Gei Connah a 10 arall i lawr i’r digwyddiad.

Fel Uwch- Ringyll y cwmni, cafodd Sam ei ddewis i gymryd rhan mewn traddodiad Dydd Gŵyl Dewi, a derbyniodd darn o genhinen wedi’i lapio mewn edau goch a’i dipio mewn paent aur go iawn gan y Frenhines i binio ar ei beret.

Yn ystod y digwyddiad, cynhaliwyd y gystadleuaeth flynyddol Saethu Targed gyda Reiffl, daeth Sam yn ail yn y gystadleuaeth saethwr gorau yng Nghymru.

“Roedd yn ddiwrnod gwych,” ychwanegodd Sam, “ac mi roedd yn anrhydedd i dderbyn y pin ar ran y bataliwn gan y Frenhines.”

Dywedodd Alex Thomas, Pennaeth Chweched Glannau Dyfrdwy:

“Rydyn ni’n falch iawn o waith caled Sam, roedd yn dipyn o fraint iddo dderbyn yr anrhydedd mawr ei bri gan Ei Mawrhydi.”

 

 

yn ôl