Cafodd myfyrwyr BTEC Lefel 3 mewn Cyfrifiaduro y brȋff gan NewMind.org i ddylunio ac adeiladu gwefan newydd ar gyfer yr elusen  er mwyn cynorthwyo pobl ifanc sy’n dioddef ȃ phroblemau iechyd meddwl.

 

Yn ystod y prosiect hwn, sy’n rhan o’u tystysgrif Her Sgiliau Uwch, datblygodd y myfyrwyr sgiliau mewn rheoli prosiectau, dylunio gwefannau, datrys problemau, meithrin tȋm, deall anghenion allweddol a chyfathrebu ȃ chwsmeriaid. Roedd yn rhaid i’r wefan gael ei hadeiladu i fanyleb penodol gan yr elusen, ac roedd rhaid i’r myfyrwyr wneud yn siŵr eu bod yn cwrdd ȃ’r anghenion dylunio.

Daeth yr elusen i ymweld ȃ Choleg Cambria er mwyn i’r myfyrwyr gyflwyno eu dyluniadau gwefan. Roedd gofyn i bob tȋm egluro pam y dylid dewis eu gwefan nhw. Roedd y myfyrwyr hefyd yn gorfod ateb cwestiynau am faterion technegol a gododd yn ystod y broses.

Y tȋm buddugol ar gyfer yr ap Crisis oedd William Griffith, Aaron Daniels, Nikki Prochacha a Connor Evans. Roedd y tȋm wedi cyflwyno eu syniad ar gyfer yr ap New Mind yn wreiddiol, ond yna penderfynon nhw bod y syniad yn well ar gyfer yr ap Crisis. Roedd y cyflwyniad yn hynod drawiadol ac yn llawn manylion.

Y tȋm buddugol ar gyfer yr ap New Mind oedd Megan Duley, Chantelle Pearson ac Ieuan Phoenix. Roedd adborth y beirniaid yn dweud bod y tȋm yn hynod ymrwymedig a gonest. Roedden nhw’n hoffi’r ffaith bod yr ap wedi’i anelu at bobl yn eu harddegau ac yn gynhwysfawr.

Yn olaf, yr enillwyr am eu cyflwyniad ar greu’r wefan oedd Kai Taylor, Kyle Davies a Rakibul Hassan. Dywedodd y beirniaid eu bod wedi’u cyfareddu a’u dull cyflwyno yn ogystal a’r cyflwyniad Google. Roedden nhw’n hoffi’r ffaith bod y tim wedi canolbwyntio ar Wrecsam, a chyflyrau iechyd meddwl penodol.

Roedd y beirniaid yn hoff iawn o waith Damian Skolarczyk, James Ware, Kalin Anastasov a Dafydd Rawlinson. Nhw oedd yr unig dim i gyflwyno syniadau ar gyfer yr ap Crisis, ac roedden nhw wedi darparu cyflwyniad effeithiol iawn.

Dywedodd Simon Prince, Darlithydd Technolegau Cyfrifiaduro Coleg Cambria,

“Mae hwn wedi bod yn gyfle arbennig iawn ar gyfer ein myfyrwyr, oherwydd bod ganddynt brosiect go iawn i weithio arno, a bydd y wefan yn cael ei defnyddio yn gyhoeddus. Mae’r myfyrwyr wedi ennill sgiliau TG go iawn a fydd yn eu helpu i ddilyn y gyrfa maen nhw ei eisiau. Mae’n neilltuol bod Coleg Cambria yn gallu darparu’r cyfleoedd hyn.”

yn ôl