Cadarnhawyd perfformiad Safon Uwch eithriadol Coleg Cambria eto heddiw gan ei fod wedi ennill sgôr ragorol am y gwahaniaeth rhwng graddau TGAU yn yr ysgol i raddau Lefel A terfynol myfyrwyr.

Cafodd y safle canmoledig hwn ei fesur gan ALP, sy’n arf uchel ei barch ledled Prydain. Mae’n mesur perfformiad Safon Uwch, ac mae’n cael ei ddefnyddio gan dros 1,600 o ysgolion a cholegau.

Yr un mor bwysig ag edrych ar y tablau cynghrair ysgolion neu raddau Safon Uwch a chyfraddau llwyddo, ydy’r sgorau ‘gwerth ychwanegol’ ALP sy’n cymharu cyflawniadau myfyrwyr mewn ysgolion a cholegau.

Mae Coleg Cambria yn yr 20% uchaf o ysgolion a cholegau ym Mhrydain ar gyfer y cynnydd y mae dysgwyr yn ei wneud tra maent yn y coleg gan dderbyn y graddau uchaf i gymharu gyda’u man dechrau.

Yn ddiweddar, mae’r coleg wedi dathlu derbyn y graddau Safon Uwch gorau erioed. Roedd cynnydd sylweddol mewn cyflawniadau graddau uwch gyda  80% o ddysgwyr yn ennill graddau A* – C a 23% (227 o fyfyrwyr) yn ennill graddau A* – A.

Dywedodd Sue Price, Pennaeth Coleg Cambria:

“Rydym wrth ein boddau bod yr arf ALP yn dangos bod ein myfyrwyr Safon Uwch yng Ngholeg Cambria wedi gwneud mwy o ddatblygiad na’r rhan fwyaf o ddysgwyr Safon Uwch eraill mewn chweched dosbarth a cholegau Addysg Bellach ar draws Prydain, gan gyflawni graddau llawer gwell o’i gymharu â’u graddau TGAU.”

“Yng Ngholeg Cambria, rydym yn defnyddio yr arf ALP gyda’r dysgwyr i drafod eu huchelgeisiau a gosod targedau clir iddynt eu cyflawni. Mae canlyniadau heddiw yn cadarnhau ein safle fel un o’r darparwyr Safon Uwch sy’n perfformio uchaf yng Ngogledd Cymru a Sir Gaer, gan gefnogi a herio ein dysgwyr i ragori ar eu potensial a chael mynediad i’r prifysgolion gorau.”

 

yn ôl