Ymunodd Owain Jones a Bradley Wilford ȃr tîm ym mwyty poblogaidd Cambria, Bwyty Iȃl, yn Wrecsam. 

Mae Owain, 21, erbyn hyn yn gweithio fel sous chef wedi iddo gyflawni cwrs Lefel 3 mewn LLetygarwch ac Arlwyo yn Iȃl. Graddiodd Chef de Partie Bradley, 20, gyda’r un diploma. 

Enillodd y ddau brofiad gwerthfawr gyda’r prif gogydd Barry Langston ym mhencampwriaethau tenis Wimbledon yr haf diwethaf. 

“Roeddwn i’n fyfyriwr yma pan agorodd y bwyty, felly mae cael gweithio yma yn brofiad arbennig, mae’n gyfle gwych i mi ddatblygu fy sgiliau cyfochr ȃ Bradley mewn lle yr ydym yn ei adnabod mor dda,” meddai Owain, o Wrecsam. 

“Mae gen i brofiad o weithio mewn nifer o leoliadau dros y dre a gyda’r coleg ond mae’r cynnig a gefais yma yn Iȃl yn un heb ei hail; mae’r bwyd, yr awyrgylch a’r ymateb yr ydym yn ei dderbyn gan gwsmeriaid wedi bod o’r flaenaf, felly mae’r lle perffaith i ddysgu’r grefft.” 

Ychwanegodd Bradley, o’r Wyddgrug: “Rydym wedi dysgu gymaint ers inni ddechrau yma ac rydym yn gwthio ein hunain i ddatblygu ymhellach mewn amgylchedd cyfarwydd gyda thîm cefnogol tu cefn inni.” 

“Mae’r bwyty yn prysuro gyda rhagor o bobl yn ymweld yn rheolaidd, mae hynny wir yn hybu hyder rhywun. Rydym hefyd yn cael y cyfle i gefnogi’r myfyrwyr sydd yn yr un sefyllfa ag yr oedden ni ynddi ddim mor bell yn ôl a hynny, mae’r elfen yna yn werthfawr iawn. 

“Gyda’r sector lletygarwch yn wynebu heriau recriwtio rydym yn ffodus o fod mewn sefyllfa lle medrwn addysgu a hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o gogyddion, staff blaen tŷ a staff cegin yn fewnol,” meddai Maria Stevens, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Masnachol Cambria 

“Rydym yn ffodus o gael criw o fyfyrwyr ifanc a thalentog sy’n cael cyfleoedd i ddysgu wrth weithio mewn cegin sy’n prysuro yn wythnosol,”meddai. 

“Mae Bradley ac Owain wedi bod yn arbennig ac yn aelodau gwych o’r tîm – rydym yn dymuno pob llwyddiant i’r ddau a hoffwn ddiolch i’n holl gwsmeriaid am eu cefnogaeth eleni”. 

Er mwyn cadw bwrdd ym mwyty Iâl, ac am ragor o wybodaeth ewch i 

https://www.ialrestaurant.co.uk neu ffoniwch 01978 548818.

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gan Goleg Cambria.

yn ôl