• Coleg Cambria yn datgelu’r tîm WorldSkills mwyaf yng Nghymru cyn cystadleuaeth y DU

Mae COLEG CAMBRIA wedi cynhyrchu’r garfan fwyaf o fyfyrwyr WorldSkills yng Nghymru o ganlyniad i / diolch i’w gysylltiadau amlwg â diwydiant a phartneriaethau busnes.

Mae gan y coleg enw da cynyddol yn y gystadleuaeth a chadarnhawyd hynny ymhellach yr wythnos hon trwy enwi ei garfan o 20 o fyfyrwyr ar gyfer rownd derfynol WorldSkills UK, i’w gynnal yn NEC Birmingham ym mis Tachwedd.

WorldskillsUK LIVE yw’r digwyddiad sgiliau, prentisiaethau a gyrfaoedd mwyaf yn y wlad, lle bydd y myfyrwyr yn arddangos eu gallu a’r profiad a gawsant yn y coleg a chyda sefydliadau blaenllaw mewn sawl sector, o Airbus, Raytheon Systems a JCB Transmissions, i Magellan Aerospace a Thomas Cook.

Wrth gyhoeddi eu paratoadau diweddaraf ar gyfer y gystadleuaeth, siaradodd David Jones, Prif Weithredwr Coleg Cambria, am ei falchder wrth anfon grŵp mor dalentog fel hyn i’r rownd derfynol.

“Mae cyrraedd y lefel hon a chynrychioli’r coleg a gogledd-ddwyrain Cymru yn gyflawniad mawr ac rwy’n gyffrous iawn wrth edrych ymlaen at weld pa mor dda y byddwch yn llwyddo,” meddai Mr Jones.

“Wrth i ni ddathlu pum mlynedd o Goleg Cambria, rydyn ni hefyd yn nodi pum mlynedd ers i ni ddechrau cystadlu yn WorldSkills. Yn ystod yr amser hwnnw rydyn ni wedi parhau i wella, ennill medalau a gwella ein henw da fel un o golegau gorau’r wlad – diolch i chi, a phob lwc i chi i gyd.”

Mae Rona Griffiths, Dirprwy Gyfarwyddwr Profiad y Dysgwyr a Menter, wedi gweithio’n ddiflino i gynyddu nifer a safon y cynrychiolwyr mae Coleg Cambria yn ei anfon i’r gystadleuaeth, ac fe’i henwyd yn Enillydd Arwr Lleol WorldSkills UK yn 2017.

Mae hi’n credu bod y garfan hon ymysg “y goreuon” ac y bydd aelodau hyderus y tîm yn mynd ymlaen ymhellach i rowndiau terfynol byd-eang WorldSkills yn Shanghai 2021.

Dywedodd: “Rydych chi 20 o brentisiaid ifanc rhyfeddol, gyda nifer o wahanol sgiliau, ac yn ogystal â hynny, rydych chi’n llwyddo’n dda yn eich astudiaethau ac yn rhagori wrth baratoi ar gyfer cystadlu trwy gydol y flwyddyn.”

“Mae cyrraedd digwyddiad WorldSkillsUK yn Birmingham yn golygu bod pob un ohonoch ymhlith yr wyth o bobl uchaf yn eich categori sgiliau, ac mae hynny’n anhygoel.

“Chi yw’r elît ac rydych chi’n glod i’r coleg a’r cwmnïau rydych chi’n eu cynrychioli.”

Dywedodd Mrs Griffiths hefyd: “Rydyn ni’n gweithio’n galed yng Ngholeg Cambria i ddod o hyd i’r hyfforddiant a’r lleoliadau gorau, gan roi’r cyfleoedd gorau i chi ddilyn eich gyrfa o’ch dewis chi pan fyddwch chi’n graddio.

“Gyda’n gilydd, rydyn ni wedi hyrwyddo gogledd ddwyrain Cymru a chyda’n partneriaid ym myd diwydiant, rydyn ni wedi dangos eich bod chi’n perthyn ar lwyfan byd-eang.”

Y ddau fyfyriwr mwyaf llwyddiannus i gynrychioli Coleg Cambria yn WorldSkills yw Joe Massey ac Ethan Davies, a fu’n cystadlu yn Nhîm Prydain yn rownd derfynol un WorldSkills yn Abu Dhabi y llynedd.

Derbyniodd Joe Fedal Ragoriaeth mewn Cynnal a Chadw Awyrennau, tra bod Ethan wedi disgleirio yn y categori Melino CNC.

Cafwyd y gair olaf gan yr Arglwydd Barry Jones, a fu’n hyrwyddo diwydiant ac addysg ers blynyddoedd lawer. Roedd yn bresennol ac anogodd y myfyrwyr yn daer i wneud eu gorau glas yn ystod y tri diwrnod o gystadlu.

“Rydw i mor ffodus i gael bod o’ch blaen chi a chael clywed am eich llwyddiant mawr, yn cystadlu yn erbyn y goreuon a dangos iddyn nhw pa mor dda ydych chi,” dywedodd yr Arglwydd Jones, cyn Aelod Seneddol Alun a Glannau Dyfrdwy.

“Coleg Cambria yw’r sefydliad addysg bellach mwyaf blaenllaw yng Nghymru a Lloegr, mae ganddo enw da a hanes da am lwyddo, ac mae’n debyg i beiriant pwerus sy’n helpu diwydiant ac yn creu ffyniant ar gyfer gwaith a chyfoeth.

“Rwy’n edrych ar wynebau’r bobl fwyaf medrus y wlad; mae gennych chi ddyfodol gwych, rydych chi’n cynrychioli’r coleg gwych hwn a’r genedl hefyd.

“Does dim byd gwell, does neb yn well – rydych chi’n wych.”

I gael rhagor o wybodaeth am WorldSkillsUK, ewch i www.worldskillsuk.org.

Ewch i www.cambria.ac.uk/worldskills i gael gwybodaeth am gystadleuwyr y coleg yn y gystadleuaeth.

Dyma’r dysgwyr a gafodd eu dewis i gystadlu yn rownd derfynol y DU:

Peirianneg Awyrennol: Mecanyddol – Laura Green (Airbus UK) Matthew Kilner (Coleg Cambria) James Armstrong (Coleg Cambria) Oscar Jackson (Thomas Cook) Sarah Timperon (Thomas Cook) David Davies (Raytheon Systems)

Therapi Harddwch: Y corff – Karolina Witkowska (Coleg Cambria)

Gwasanaethau Cwsmer – George Sears (Coleg Cambria)

Gosod Trydan – Thomas Williamson (Coleg Cambria)

Technegydd Cymorth TG – Kai Taylor (Coleg Cambria)

Her Tîm Gweithgynhyrchu – Alfie Beeson (JCB Transmissions) Ieuan Edwards (Magellan Aerospace) Kim McKee (Magellan Aerospace) Lewis Rock (Magellan Aerospace) Tomos Davies (JCB Transmissions) Cameron Pemberton (JCB Transmissions)

Peirianneg Fecanyddol: CAD – Logan Mcgillivray (Coleg Cambria)

Technegydd Ewinedd – Siân Plant (Coleg Cambria)

Gwaith Llen-fetel: Technoleg – Oliver Artell-Bolland (Coleg Cambria)

Weldio – David Duncan (Coleg Cambria)

yn ôl