Mae myfyrwyr y coleg yn cyflawni eu nodau trwy sicrhau lleoedd yn nhimau Cymru a Phrydain.

Ymhlith y rhain mae Emily Martin, Maisie Williams a Mollie Underhill, a fydd yn cynrychioli Carfan Colegau Cymru yn y rowndiau cenedlaethol yn 2019, ar ôl iddynt fod mewn treialon yng Nghaerdydd.

Dywedodd: “Rydyn ni wrth ein bodd ein bod wedi cael ein dewis i gynrychioli carfan Colegau Cymru y tymor hwn.

“Mae cymaint o chwaraewyr gwych trwy’r wlad i gyd ac mae’n anrhydedd mawr i’r tair ohonom gael cynrychioli Coleg Cambria.”

Dywedodd Mollie: “Rydyn ni’n derbyn llawer o gefnogaeth gan y coleg ac rydyn ni’n gallu cydbwyso’n hastudiaethau gyda hyfforddiant a’n hangerdd dros y gamp.

“Yn ogystal â’r tri ohonon ni, fe wnaeth dwy ferch arall sy’n chwarae i Cambria fethu cael lle o drwch blewyn, sy’n dangos i chi pa mor uchel ydi’r safon rŵan.”

Nid oes raid i’r myfyrwyr edrych yn bell ar gyfer ysbrydoliaeth; mae Sally Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus Coleg Cambria, wedi cynrychioli Gogledd Cymru yng Nghystadleuaeth Rhyng-sirol Pêl-rwyd Genedlaethol Cymru ac mae hi wedi chwarae i’r rhanbarth mewn timau sirol ers iddi fod yn cystadlu dan 14 oed.

Bu hefyd yn chwarae i Gymru a thîm Prifysgol Cymru a dywedodd bod y safon yng Ngholeg Cambria yn gwella.

“Mae’r tîm hwn wedi datblygu’n rhyfeddol mewn amser byr i fod yn un o dimau gorau’r wlad,” dywedodd Sally.

“Rwyf yn angerddol ynghylch datblygu pêl-rwyd yn y coleg ac mae’r chwaraewyr wedi dangos eu bod yr un mor benderfynol o sicrhau lleoedd yng ngharfan Colegau Cymru.

“Roedd 45 o ferched o bob cwr o Gymru yn y treialon ac roedd pump ohonyn nhw o Cambria – mae hynny’n gryn gamp ac yn tystio i’n rhaglen Chwaraeon Elît lwyddiannus.”

Dywedoddd hefyd: “Rwy’n hyfforddwr cynorthwyol i dîm Colegau Cymru y tymor hwn hefyd ac yn hyfforddwr tîm Gogledd Ddwyrain Cymru dan 18 oed, gyda chwaraewyr o Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam, yn ogystal â chynrychiolwyr o Goleg Cambria.

“Mae pêl-rwyd yn cynyddu yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ddatblygu’r gamp ymhellach ym 2019.”

I gael rhagor o wybodaeth Chwaraeon Elît yng Ngholeg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk/cambria-life

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener