• Bydd COLEG CAMBRIA yn arddangos ei brentisiaethau sy’n arwain y diwydiant a’r cyfleusterau sydd ar gael yn ei adeilad peirianneg yn Wrecsam sydd werth £10 miliwn

Mae safle’r Coleg ar Ffordd y Bers yn cynnal digwyddiad cyflogwyr sy’n dechrau am 5.30pm tan 8pm ddydd Mercher 26 Mai.

Mae’n gyfle i sefydliadau weld yr offer a’r peiriannau diweddaraf a darganfod rhagor am y cymwysterau a chyrsiau pwrpasol y gellir eu teilwra i fodloni’r galw am weithwyr medrus.

Hefyd bydd cyfle i archwilio’r cyfleuster hyfforddiant cerbydau trydanol a hybrid newydd, sy’n canolbwyntio ar helpu’r DU i fodloni’r dyddiad cau 2030 i drawsnewid o betrol a diesel i deithio heb danwydd ffosiliau a heb allyriadau.  

Mae’r safle – sy’n cynnwys y Sefydliad Technoleg – hefyd yn cyflwyno rhaglenni mewn peirianneg, gweithgynhyrchu, adeiladu a’r amgylchedd adeiledig, gwneuthuro a weldio ac astudiaethau cerbydau modur. 

Mae Carl Roberts, Cyfarwyddwr Peirianneg yn Ffordd y Bers yn edrych ymlaen at groesawu cwmnïau o sectorau perthnasol i greu partneriaethau newydd yn y blynyddoedd sydd i ddod.

“Yn y pen draw rydyn ni eisiau i’r myfyrwyr a’r prentisiaid fod yn barod am y swydd pan fyddant yn cwblhau eu hastudiaethau gyda ni, ac i sicrhau hyn rydyn ni’n gweithio’n agos gyda’r diwydiant i ddatblygu ein cwricwlwm” meddai Carl.

“Gyda’n gilydd rydyn ni’n cynnig profiad o fywyd ac amser go iawn sy’n eu galluogi nhw i ffitio’n syth i’r gwaith, felly dyma’r ffordd orau i’w paratoi nhw ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol.”

Dywedodd Karl Jackson, Pennaeth Cynorthwyol ar gyfer y Sefydliad Technoleg: “Mae safle Ffordd y Bers yn anhygoel ond nid oes llawer o bobl yn gwybod amdano. Rydyn ni’n datblygu o hyd, ac mae’r datblygiadau rydyn ni wedi eu gwneud a’r peiriannau y mae ein dysgwyr yn eu defnyddio ymhlith y gorau yn y byd.

“Wrth i ni weld cwmnïau ar draws yr ardal a thu hwnt yn dechrau adfer ar ôl pandemig y Coronafeirws, dyma eu cyfle i ail adeiladu ac edrych ymlaen ar ddyfodol eu diwydiannau.

“Mae gofyn am weithwyr medrus a phrentisiaid, a gallwn ni helpu gyda darparu’r rhai gorau.”

Mae ffigyrau diweddar gan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru yn dangos bod nifer y busnesau sydd eisiau ymgysylltu â phrentisiaethau wedi codi 40%. Mae’r ffigyrau’n dangos mai adeiladu ydi’r sector fwyaf poblogaidd.

Bydd y noson agored yn cynnwys trafodaethau a gwybodaeth am gyllid, cyrsiau byr, lleoliadau gwaith a mentrau cymunedol. 

Mae gofyn i fynychwyr gadw eu lle o flaen llaw er mwyn sicrhau bod pawb yn cadw at fesurau Covid-19, gan gynnwys pellhau cymdeithasol a gwisgo gorchudd wyneb (oni bai eich bod chi wedi eithrio).

Mae’n hanfodol i chi archebu lle – i gadw eich lle e-bostiwch reception-bersham@cambria.ac.uk neu ffoniwch 01978 267809

yn ôl