Bydd staff a darlithwyr o bob rhan o’r coleg yng ngogledd ddwyrain Cymru wrth law i ateb cwestiynau am Safon Uwch, cyrsiau llawn amser, prentisiaethau, graddau a mwy.


Cynhelir y sesiynau 5pm-8pm yn ystod yr wythnos – sy’n rhedeg o 8 Mawrth tan 18 Mawrth – ar-lein oherwydd pandemig COVID-19.


Fodd bynnag, mae tiwtoriaid o ystod eang o bynciau gan gynnwys Busnes, Gofal Anifeiliaid, Lletygarwch, Iechyd, Peirianneg, Twristiaeth a Chwaraeon ar gael i gefnogi cyfranogwyr a chynnig arweiniad.


Dywedodd Pennaeth Coleg Cambria, Sue Price: “Mae ein digwyddiadau agored yn un o uchafbwyntiau’r calendr, ac yn gyfle i ddysgu mwy am y cyrsiau niferus sydd ar gael yn y coleg.


“Bydden ni wrth ein bodd yn croesawu darpar fyfyrwyr a’u teuluoedd wyneb yn wyneb, ond tan y bydd yn ddiogel gwneud hynny byddwn yn parhau i gynnal y digwyddiadau hyn ar-lein.


“Mae llawer wedi mynychu digwyddiadau agored eraill a gynhaliwyd yn ystod y pandemig; i rai mae’n haws ymuno â ni o gysur eu soffa, felly rydyn ni’n manteisio ar y dechnoleg arloesol sydd gennyn ni yma i sicrhau eu bod yn profi’r gorau sydd gan Cambria i’w gynnig.


“Mae yna rith-deithiau a rhith-gyflwyniadau rhithwir ar gael ar ein gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol, lle rydyn ni’n arddangos y cyfleusterau anhygoel ar ein safleoedd yng Nglannau Dyfrdwy, Wrecsam, Llaneurgain a Llysfasi, ac yn gallu rhoi blas i bobl o’r datblygiadau rydyn ni wedi’u gwneud yn y blynyddoedd diwetha’.


“Rydyn ni’n gobeithio gweld ymateb cadarnhaol ac yn edrych ymlaen at eich croesawu chi i gyd ym mis Mawrth.”


I gofrestru ar gyfer y digwyddiadau am ddim, ewch i www.cambria.ac.uk/marchevents a chliciwch ar y pwnc y mae gennych chi ddiddordeb ynddo, a’r safle coleg yr hoffech ei fynychu.


Bydd dolen yn cael ei hanfon atoch drwy e-bost atoch ymlaen llaw, a pheidiwch â phoeni os byddwch yn colli’r dechrau am 5pm gan y bydd staff wrth law drwy sgwrs fideo tan 8pm i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.


Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at studentservices@cambria.ac.uk neu ffoniwch 0300 30 30 007.

yn ôl