Bu Coleg Cambria yn Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd,  yn ddiweddar.

Daeth ymwelwyr i stondin y coleg i ddysgu am y cyrsiau amrywiol sydd ar gael yn y coleg. Roedd ymwelwyr hefyd yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau, gan gynnwys godro Daisy y Fuwch mewn cystadleuaeth gyffrous i ennill offer llaw Icon Cyclone Heiniger.

Mwynhaodd staff Cambria gyfarfod wynebau hen a newydd fel ei gilydd, gyda chyn-fyfyrwyr y coleg yn ymweld â’r stondin yn adeilad Lantra.

Sioe Frenhinol Cymru yw uchafbwynt y flwyddyn y calendr amaethyddol a diwydiannau’r tir. Roedd Coleg Cambria yn falch o gael y cyfle i noddi’r gystadleuaeth Cneifio Defaid Cymdeithas Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Dywedodd Vivenne Martin, Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Cwricwlwm: “Cafodd staff Coleg Cambria Llysfasi amser braf yn y Sioe Frenhinol; roedd yn bleser cael gweld cyn-fyfyrwyr a darparwyr fyfyrwyr yn ymweld â’r stondin.”

“Rydym yn falch o gael bod yn rhan o ddigwyddiad amaethyddol mor bwysig, ac yn rhan o ddyfodol cyffrous amaethyddiaeth.”

yn ôl