Roedd y grŵp sydd wedi ei leoli yn Wrecsam a Glannau Dyfrdwy wedi cyrraedd rownd derfynol categori Partner Hyfforddi’r Flwyddyn yng ngwobrau Sgiliau Semta.

Roedd Ethan Davies, myfyriwr yng Ngholeg Cambria, hefyd ar restr fer Technegydd y Flwyddyn oherwydd ei waith gydag Electroimpact, cwmni cydosod awyrennau ym Mrychdyn.

Steph McGovern, newyddiadurwraig a chyflwynwraig BBC, ac Anne Milton, Gweinidog Gwladol dros Brentisiaethau a Sgiliau, oedd yn cyflwyno’r seremoni wobrwyo.

Dywedodd David Jones, Prif Weithredwr Coleg Cambria, fod y digwyddiad a gynhaliwyd yn Park Plaza, Pont San Steffan Llundain wedi dod yn un pwysig yn y calendr.

Dywedodd David: “Roedd hi’n fraint unwaith eto i gael ein henwebu ym mhrif gategorïau gwobrau Semta, ac mae’n anrhydedd i fyfyrwyr a staff sydd wedi bod yn gweithio’n galed i ddatblygu ein hyfforddiant a’n prentisiaethau.

“Roedd yn achlysur arbenicach byth oherwydd bod y seremoni wedi cael ei chynnal ar Ddydd Gŵyl Dewi.”

Roedd Coleg Cambria wedi’i ddewis o golegau gorau’r DU am ei ddarpariaeth hyfforddiant, yn enwedig mewn peirianneg, sy’n ychwanegu at ei Wobr Pen-blwydd y Frenhines am ddarpariaeth addysg bellach ac addysg uwch yn 2014.

Mae hefyd modd mesur llwyddiant trwy’r cyflenwad cynyddol o weithwyr medrus sydd yn yr ardal, gyda dros 450 o brentisiaid Semta yn mireinio eu crefft ac yn dysgu gyda’r sefydliad a chwmnïau rhyngwladol fel Airbus.

Roedd lansio’r Ganolfan Technoleg Peirianneg gwerth  £10 miliwn newydd ym mis Medi yn atgyfnerthu bod y grŵp yn canolbwyntio ar hyfforddi cenhedlaeth nesaf y diwydiant yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Dywedodd Nick Tyson, Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Cwricwlwm Peirianneg ac Adeiladu Coleg Cambria: “Rydyn ni wedi gweithio’n galed i sicrhau ac adeiladu partneriaethau gyda’r diwydiant lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

“Mae cael cydnabyddiaeth gan Semta yn fraint anhygoel ar gyfer Coleg Cambria, ac mae’n ein hysgogi i wella eto. Rydyn ni i gyd yn canolbwyntio ar ysbrydoli, arloesi a llwyddo.”

Mae gwobrau Semta yn uchafbwynt i 12 mis ardderchog i’r coleg, sy’n cynnwys ei ganlyniadau Safon Uwch gorau erioed, cyfraddau boddhad staff clodwiw, a throsiant blynyddol o £60 miliwn.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk

yn ôl