Enillodd y coleg 36 medal syfrdanol yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru rithwir – Rhagor nag unrhyw sefydliad AB arall yn y wlad.

Daeth y dysgwyr â 14 gwobr aur, 12 gwobr arian a 10 gwobr efydd adref gyda nhw, er mawr foddhad Yana Williams, Prif Weithredwr Cambria.

Dywedodd: “Rydyn ni’n gwella’r safon bob blwyddyn, gan ddangos doniau a medrau ein myfyrwyr.

Mae hwn yn ganlyniad gwych; rwyf mor falch o bawb a gymerodd ran a chynrychioli’r coleg gyda chymaint o falchder ac angerdd.

“Roedd y safonau’n uchel iawn iddyn nhw ac felly roedd dod yn fuddugol yn gamp anhygoel ac mae’n gosod y sylfeini ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol.”

Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn gysylltiedig ag  Worldskills UK ac mae’n canolbwyntio ar feysydd twf ac anghenion yr economi.

Roedd Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Garddwriaeth, Peirianneg Awyrennau  a Mecanyddol, Gofal Plant, Melino CNC, Mecatroneg, Her y Tîm Gweithgynhyrchu, Weldio, Gwaith Metel Adeiladu, a Sgiliau Cynhwysol: Technoleg Modurol, ymhlith y pynciau y rhagorodd y coleg ynddynt.

Mae’r llwyddiant hwn yn dilyn buddugoliaeth yn ddiweddar mewn categorïau a oedd yn cynnwys: Therapi Harddwch, Trin Gwallt, Menter Busnes, Technegydd Labordy a TG a Seiberddiogelwch.

Rhoddodd Rona Griffiths, y Rheolwr Profiad Dysgwr a Menter deyrnged i’r myfyrwyr a’r staff a weithiodd mor galed i gyflawni’r canlyniadau hyn.

Dywedodd: “Dyma gip yn unig ar y gwaith called, dyfalbarhad ac uchelgais a gafodd ei ddangos gan bawb a gymerodd ran.

“Roedd gennym ni dros 150 o ddysgwyr wedi cofrestru ar gyfer Cystadlaethau Sgiliau Cymru –pob un ohonyn nhw gyda chefnogaeth ein staff anhygoel – ac mi gafodd eu hymdrechion eu gwobrwyo.

“Roedd cael gorffen ar frig y rhestr medalau unwaith eto yn dyst i’r gwerth rydyn ni’n ei roi ar gymwysterau galwedigaethol, sgiliau a rhoi llwyfan i bobl ifanc ragori arno – llongyfarchiadau i chi i gyd.”

Mae gan Goleg Cambria safleoedd yn Wrecsam, Glannau Dyfrdwy, Llaneurgain a Llysfasi.

yn ôl