• COLEG CAMBRIA oedd y prif goleg yng Nghymru i gyrraedd rowndiau terfynol mawr eu bri WorldSkills UK unwaith yn rhagor

Enillodd y sefydliad yng ngogledd ddwyrain Cymru ddwy fedal aur, tair medal arian ac un fedal efydd, gan ei osod yn gydradd bumed yn y DU.

 

At hynny, derbyniodd dau gyfranogwr ganmoliaeth uchel yng nghategorïau Melin CNC a Pheirianneg Awyrennau. 

 

Yr enillwyr oedd: 

Ben White – Aur: Sgiliau Sylfaen: Datrysiadau Meddalwedd TG ar gyfer Busnes 

Oliver Bolland – Aur: Technoleg Gwaith Llenfetel

Lucy Johnson – Arian: Ymarferydd Therapi Harddwch

Samuel Lewis – Arian: Melino CNC (Ardagh Group)

Matthew Cutt – Arian: Peirianneg Awryennau: Mecanyddol (Airbus)

Adele Hughes – Efydd: Peirianneg Awryennau: Mecanyddol (Raytheon)

Cafodd y garfan o 25 eu llongyfarch gan Bennaeth Cambria, Sue Price, ar ôl iddyn nhw gyrraedd y rowndiau terfynol mewn Technoleg Gwaith Llenfetel, Peirianneg Awyrennau, Therapi Harddwch, Melino CNC, Gwaith Metel Adeiladu, Blodeuwriaeth, Trin Gwallt, Cymorth TG, Technegydd Ewinedd, Technegydd Labordy a Her Tîm Gweithgynhyrchu.

 

“Rydyn ni mor falch ohonoch chi am fod y gorau yng Nghymru ac am gynrychioli eich gwlad gyda’r fath ddawn a phenderfyniad,” meddai Mrs Price.

 

“Mae’r un peth yn wir am ein staff anhygoel am yr holl gefnogaeth a’r gwaith caled a aeth i mewn i hyn. 

 

“Rydych chi i gyd yn bencampwyr, ac rydyn ni’n dymuno pob llwyddiant i chi yn y dyfodol.” 

 

Ar ôl blwyddyn heb gystadlaethau oherwydd pandemig Covid-19, dywedodd y Rheolwr Profiadau Dysgwyr a Mentergarwch Rona Griffiths fod eu camp yn fwy eithriadol fyth.

 

“Dangosodd ein terfynwyr eu bod ymhlith yr wyth cystadleuydd gorau o bob rhan o bedair gwlad mewn llu o ddisgyblaethau, sy’n ymdrech ryfeddol,” ychwanegodd.

 

“Roedd y ffordd y gwnaethoch chi i gyd ymddwyn mewn amgylchedd cystadleuol dan bwysau yn glod i chi a’r timau o’ch cwmpas, yn arbennig ein staff gwych.

“Da iawn chi, ac edrychwn ymlaen yn awr at gylch Cystadleuaeth Sgiliau Cymru 2022 ac at godi’r bar yn uwch fyth yn y blynyddoedd i ddod.”

 

Cafodd enillwyr rowndiau terfynol y DU eu gwobrwyo mewn seremoni a gynhaliwyd gan y cyflwynydd teledu Steph McGovern ar ei sioe Packed Lunch ar Channel 4. 

 

Cafodd y terfynwyr i gyd eu llongyfarch gan Ddirprwy Brif Swyddog Gweithredol Worldskills UK, Ben Blackledge, a ddywedodd: “Mae’r bobl ifanc hyn yn ysbrydoliaeth wirioneddol. Maen nhw’n esiampl i ni i gyd ac yn haeddu cael eu dathlu. 

 

“Mae llwyddo i ragori ar ôl blwyddyn mor anodd yn dangos bod eu hymroddiad a’u sgiliau yn wirioneddol ragorol.

 

“Sgiliau yw enaid pob economi, gan greu swyddi o ansawdd uchel, gyrfaoedd gwerth chweil, ac mae ein cystadlaethau’n brawf bod yna ddoniau anhygoel ym mhob cwr o’r DU.”

 

Am ragor o newyddion a gwybodaeth am Goleg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk 

 

Ewch i www.worldskillsuk.org am ragor o wybodaeth gan Worldskills UK. 

 

yn ôl