• Coleg Cambria wedi’i enwi yn Ganolfan Rhanbarthol CISRS diweddaraf yn Wrecsam

Mae Coleg Cambria yn falch o gael cydnabyddiaeth lawn gan y Cynllun Cofnodi Sgaffaldwyr y Diwydiant Adeiladu (CISRS) i fod yn Ganolfan Sgaffaldio Ranbarthol ar y cyd gyda Chanolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC).

Fel rhan o strategaeth ehangach i ddiwallu gofynion hyfforddi’r diwydiant adeiladu, mae Coleg Cambria wedi dechrau hyfforddiant sgaffaldio newydd ar safle Ffordd y Bers yn Wrecsam. Gyda chymorth Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC), bydd yr hyfforddiant yn y Ganolfan yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth â Simian Risk Ltd.

Mae’r Ganolfan wedi’i sefydlu er mwyn darparu cyrsiau sgaffaldio gan gynnwys ‘Rheoli Gweithrediadau Sgaffaldio yn Ddiogel’ ac ‘Archwilio Sgaffaldiau Sylfaenol CISRS’. Mae pob cwrs wedi’i achredu a’i ardystio. Mae Coleg Cambria yn arwain y fenter yng Ngogledd Cymru sy’n cynnig y  cyrsiau hyn am ddim trwy CWIC i unrhyw un sy’n gweithio yn y diwydiant adeiladu.

Dywedodd Karl Jackson, Dirprwy Gyfarwyddwr Adeiladu Coleg Cambria:

“Rydyn ni’n falch o gael ein cydnabod fel Canolfan Ranbarthol CISRS. Rydyn ni’n edrych ymlaen at gyd-weithio â Simian Risk Ltd i feithrin sgiliau gweithiwyr y diwydiant trwy ddarparu ystod o gyrsiau yn y cyfleusterau ardderchog sydd gennym ni yma yn Ffordd y Bers.”

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael, ewch i wefan CWIC http://www.uwtsd.ac.uk/cwic

Llun yn dangos o’r chwith i’r dde: Karl Jackson (Coleg Cambria), Simon Hughes (Simian Risk Ltd), Trevor Donoghue (CISRS), Teresa Price (Coleg Cambria) a Nick Tyson (Coleg Cambria).

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener