Bydd myfyrwyr a staff Coleg Cambria yn croesawu ymwelwyr i’r coleg ar gyfer eu digwyddiadau agored ar bob safle ar ôl gwyliau’r hanner tymor.

Mae’r Digwyddiadau Agored Mis Mawrth yn gyfle gwych i ddarpar fyfyrwyr ymweld â Choleg Cambria, cyfarfod y tiwtoriaid gwybodus a rhai o’r myfyrwyr presennol, gweld y cyfleusterau rhagorol, a chael gwybodaeth a chyngor am yr ystod eang o gyrsiau a dewisiadau sydd ar gael.

Dywedodd Jayne Unalkat, Pennaeth Marchnata a Recriwtio:

“Mae digwyddiadau agored yn gyfle ardderchog i ddarpar fyfyrwyr ymweld â Choleg Cambria a sgwrsio gydag ein staff a’n myfyrwyr i’w cynorthwyo i wneud y dewis gorau ar gyfer eu dyfodol.”

Yng Nglannau Dyfrdwy, Iâl a Ffordd y Bers, bydd yno hefyd Barthau Prentisiaethau lle bydd cyflogwyr ac arbenigwyr lleol ar gael i roi gwybodaeth am yrfaoedd a’r cyfleoedd dysgu yn y gwaith sydd ar gael i bobl leol.

Gall myfyrwyr gofrestru ymlaen llaw yma – https://www.cambria.ac.uk/march-open-events/

Dyma’r amseroedd agor ar gyfer pob safle:

Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy – dydd Mercher 7 Mawrth 5pm – 7pm

Iâl a Ffordd y Bers – dydd Iau 8 Mawrth 5pm – 7pm

Llysfasi – dydd Sadwrn 3 Mawrth 10am – 12pm

Llaneurgain – dydd Sadwrn 10 Mawrth 10am – 12pm

yn ôl