Dan arweiniad Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, bydd y rhith-ddosbarthiadau rhad ac am ddim ar gyfer y rhai sy’n byw gyda’r cyflwr, yn ogystal â gofalwyr, teulu a ffrindiau.

Fel rhan o hwb cyswllt Dawnsio ar gyfer Parkinson yr English National Ballet, lansiwyd y fenter yn 2015 yn Ne Cymru a’i symud ar-lein yn sgil dyfodiad pandemig y Coronfeirws, gyda chefnogaeth Cymunedau Digidol Cymru, gan roi’r hyder a’r sgiliau i’r holl gyfranogwyr i ddefnyddio eu gliniaduron a’u llechi i gael mynediad i’r sesiynau.

Gan dargedu aelodau newydd yng ngogledd y wlad, bydd dosbarthiadau’r Gwanwyn hwn yn canolbwyntio ar ddwy ffilm ddawns o dymor digidol diweddar yr English National Ballet, sef Senseless Kindness gan Yuri Possokhov, ac Jiel Folly gan Arielle Smith.

Dywedodd Jamie Jenkins, Arweinydd Cwricwlwm y Diwydiannau Creadigol a’r Celfyddydau Perfformio yng Ngholeg Cambria Iâl yn Wrecsam: “Dangoswyd bod dawnsio yn cael effaith gadarnhaol ar bobl â Parkinson’s, trwy symudedd, symud a chof y cyhyrau.

“Mae hwn yn brosiect peilot gwych a fydd yn helpu cyfranogwyr i fynegi eu hunain a gwella eu hiechyd a’u llesiant, ac mae yna agwedd gymunedol a chymdeithasol iddo hefyd.

“Yn y pen draw, pan fydd yn ddiogel gwneud hynny, byddwn yn cynnal y sesiynau yn ein stiwdio ddawns newydd yn Iâl, a fydd yn anhygoel ac yn dod â phobl ynghyd o dan yr un to.

“Bydd cael y drefn honno yn siŵr o fod o fudd i’r rhai sy’n ymuno â ni, gan roi rhywbeth iddyn nhw – ac i ninnau – edrych ymlaen ato, ac rydyn ni mor falch o fod yn rhan ohono.”

 

Ychwanegodd Alex Thomas, Pennaeth Cynorthwyol ar gyfer Astudiaethau Technegol yn Iâl: “Mae Coleg Cambria wrth galon y gymuned a bob amser yn ceisio helpu’r rhai sydd ei angen fwyaf – dyna beth rydyn ni’n ei wneud.

“Mae’n anrhydedd i ni fod yn rhan o brosiect mor arloesol a chadarnhaol i’r rhai sy’n byw gyda Parkinson’s.”

Yng Nghymru, amcangyfrifir bod gan tua 6,000 o bobl glefyd Parkinson – y rhan fwyaf ohonyn nhw dros 50 oed.

Mae dosbarthiadau Dawnsio ar gyfer Parkinson’s yn fynegiadol, yn greadigol ac yn hybu teimladau o ryddid rhag cyfyngiadau corfforol a chymdeithasol y cyflwr.

Meddai Guy O’Donnell, Cynhyrchydd Cyfranogiad Cymdeithas Dawns Cenedlaethol Cymru: “Rydyn ni’n falch iawn o allu gweithio mewn partneriaeth â Choleg Cambria a darparu’r gefnogaeth hon yng Ngogledd Cymru.

“Er na allwn fod gyda’n gilydd yn y cnawd ar hyn o bryd, mae’r gallu i gysylltu ar-lein wedi galluogi mynychwyr presennol i gymryd rhan o gysur eu cartref eu hunain a chadw mewn cysylltiad gyda phobl yn gymdeithasol.

“Yr adborth rydyn ni wedi’i gael gan ein cyfranogwyr ffyddlon hyd yn hyn yw eu bod nhw eisiau dal i deimlo mewn cysylltiad, a pharhau i deimlo’r manteision i’w hiechyd. Roedden nhw’n awyddus ac eisiau bod yn anturus a dysgu am dechnoleg, ac yn ffodus, yn sgil cefnogaeth barhaus gan Gymunedau Digidol Cymru, rydyn ni wedi gallu gwneud hyn. “

Mae’r rhaglen rad ac am ddim yn cychwyn ar 2 Mawrth ac yn rhedeg am bump wythnos i ddechrau. I gymryd rhan, anfonwch e-bost at Jamie Jenkins, jamie.jenkins@cambria.ac.uk neu ewch i www.cambria.ac.uk/danceforparkinsons

yn ôl