• Bydd Coleg Cambria yn cynnal cyfres o rowndiau terfynol WorldSkills dros yr wythnosau nesaf

Bydd y coleg yn croesawu cyfranogwyr o ledled y DU i’w safleoedd yn Wrecsam a Glannau Dyfrdwy o ddydd Llun 15 Tachwedd i ddydd Gwener 19 Tachwedd.

Bydd Cambria yn cynnal naw rownd derfynol, a fydd yn cael eu cynnal yn y lleoliadau isod:

Iâl, Wrecsam: Technegydd Ewinedd, Colur Masnachol, Colur Creadigol ar gyfer y Cyfryngau, Ymarferydd Therapi Harddwch, Therapydd Harddwch. 

Ffordd y Bers, Wrecsam:  Her Tîm Gweithgynhyrchu, Gwaith Metel Adeiladu.

Glannau Dyfrdwy: Gwaith Llenfetel, Weldio.

Mae gan Goleg Cambria un o’r grwpiau WorldSkills UK mwyaf yng Nghymru, gyda 25 o gynrychiolwyr wedi’u dewis ar gyfer y digwyddiad mawreddog.

Ymhlith y categorïau y byddan nhw’n cystadlu ynddyn nhw mae technoleg llenfetel, peirianneg

awyrennau, therapi harddwch, melino CNC, gwaith metel adeiladu, blodeuwriaeth, trin gwallt, cymorth TG, technegydd ewinedd, technegydd labordy a’r Her Tîm Gweithgynhyrchu.

Dywedodd Rona Griffiths sef Rheolwr Profiadau Dysgwyr a Mentergarwch eu bod nhw wrth eu boddau eu bod nhw wedi cael eu dewis i gymedroli meysydd allweddol y rhaglen WorldSkills unwaith eto.

“Mae ein cyfleusterau heb eu hail ar ein safleoedd ar draws y gogledd ddwyrain, rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw at gynnal y digwyddiad ar gyfer cyfranogwyr sy’n dod o ledled y DU,”

“Mae cymaint o’n dysgwyr a’n prentisiaid ni’n cymryd rhan, felly rydyn ni’n gobeithio cael blwyddyn lwyddiannus iawn i’r coleg yn y gystadleuaeth.

Ychwanegodd Rona: “Pob lwc i bawb fydd yn cymryd rhan yn y rowndiau terfynol – rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at eich gweld chi dros yr wythnosau nesaf.”

Bydd enillwyr rowndiau terfynol y DU yn cael eu coroni mewn seremoni a fydd yn cael ei ffrydio ar wefan WorldSkills UK, 26 Tachwedd, ac yn cael ei chyflwyno gan gyflwynydd deledu Steph McGovern – seren y rhaglen Channel 4 Packed Lunch.

Daeth y newyddion ar ôl i Cambria gael ei ddewis fel un o’r 12 sefydliad i fod yn rhan o Ganolfan Rhagoriaeth WorldSkills UK, yn ogystal â’r 20 a gafodd eu cyhoeddi yn nhymor yr hydref diwethaf pan lansiwyd y peilot tair blynedd. 

Bydd y Ganolfan Rhagoriaeth – sydd mewn partneriaeth â’r elusen addysg a chorff dyfarnu NCFE ac yn cael ei ariannu ganddyn nhw hefyd – yn darparu ar gyfer mwy na 40,000 o fyfyrwyr a phrentisiaid ifanc – o bob grŵp economaidd-gymdeithasol ar hyd a lled y DU – a fydd wedi’u harfogi â sgiliau o’r radd flaenaf. 

Gwyliwch y seremoni wobrwyo’n fyw yma:

 Seremoni Rowndiau Terfynol Cenedlaethol 2021| WorldSkills UK

yn ôl