• Mae COLEG CAMBRIA yn torri cwys fel un o ganolfannau gorau Prydain ar gyfer Amaethyddiaeth ar ôl iddo ymuno ag arweinydd byd-eang peiriannau fferm

Mae’r coleg gogledd ddwyrain Cymru wedi ymuno ag AGCO, sy’n gynhyrchydd ac yn ddosbarthwr offer amaethyddiaeth byd-eang, er mwyn hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o weithwyr fferm a pheiriannau.

Bydd prentisiaid sy’n ymuno ag AGCO ym Mhrydain yn dilyn cwrs Diploma Technegol Estynedig Uwch yng Ngholeg Cambria Llysfasi ac yn cael eu hyfforddi i ddefnyddio brandiau gorau’r cwmni, gan gynnwys Fendt, Massey Ferguson a Valtra.

Cafodd y cwrs ei lunio i alluogi peirianwyr amaethyddol ifanc i symud ymlaen i swyddi mewn delwriaethau AGCO ledled Prydain, gyda myfyrwyr eisoes yn cofrestru o mor bell i ffwrdd ag Ynysoedd Erch yr Alban.

Byddant yn astudio ar y safle yn Sir Ddinbych deirgwaith y flwyddyn am fis ar y tro, am dair blynedd, wrth iddynt weithio i werthwyr AGCO.

Dywedodd Iain Clarke, Pennaeth Llysfasi, y bydd y modiwlau’n cynnwys ystod enfawr o themâu, o iechyd a diogelwch i wasanaethu a chanfod namau mewn systemau hydrolig thrawsyriannau.
“Mae’n gynllun prentisiaeth unigryw a bydd yn ddeniadol i unrhyw un sydd eisiau dechrau gyrfa yn y diwydiant amaethyddol,” dywedodd Mr Clarke.
“Bydd AGCO yn darparu ei offer diweddaraf i’r myfyrwyr ei ddefnyddio, a bydd hynny, ynghyd â’r arbenigedd blaenllaw sydd gennym ni yma yn Llysfasi, yn ei wneud yn gyfle cyffrous i’r prentisiaid fydd yn dod atom ni.”

Dywedodd hefyd: “Mi fyddan nhw’n cael cyfle i ennill cymhwyster a gafodd ei gymeradwyo gan y diwydiant a chael profiad ymarferol gwych yr un pryd, mewn cynllun gyda chefnogaeth y gweithgynhyrchwr, ac yn ennill cyflog wrth wneud hynny.

“Mae AGCO yn arloeswr yn ei faes ac felly mae hon yn bartneriaeth gyffrous iawn iawn i ni.”

Dywedodd Tony Linfield, Rheolwr Datblygu Hyfforddiant AGCO: “Bydd ein partneriaeth gyda Choleg Cambria yn darparu ar gyfer gwerthwyr a phrentisiaid AGCO yng Nghymru, Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon, tra bydd gweithwyr yn Lloegr yn parhau i dderbyn eu hyfforddiant drwy ein partner, Coleg Swydd Warwig ym Moreton Morrell.”

“Mae prentisiaethau ledled Prydain wedi datblygu’n drawiadol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan arwain at gynnydd yn y galw am hyfforddiant. Mae penodi partner ychwanegol ar gyfer Cynllun Prentisiaeth AGCO yn ymateb uniongyrchol i hynny ac mae’n croesawu’r newidiadau hyn yn llwyr.”

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at: agco.training@cambria.ac.uk
neu ffoniwch 01978 267912 neu ewch i: www.cambria.ac.uk

yn ôl