Bydd myfyrwyr o’r coleg sydd wedi’i leoli yng Nglannau Dyfrdwy a Wrecsam yn hyfforddi gyda’r grŵp mawr ei fri, Horseradish, sy’n cyflenwi rhai o leoliadau blaenllaw gogledd ddwyrain Lloegr.

Mae’r grŵp wedi gweini yng nghaeau ras Caer a Bangor-is-y-coed, Neuadd y Dref Caer a Neuadd Speke.

Mae Horseradish hefyd wedi darparu datrysiadau arlwyo creadigol ar gyfer Sioe Flodau RHS ym Mharc Tatton a Rali Cymru GB.

Bydd y bartneriaeth yn cynnig cyfle i fyfyrwyr Lletygarwch ac Arlwyo i weithio gyda’r cwmni, gan roi profiad o ddigwyddiadau byw iddyn nhw, o briodasau a phartïon i gyfarfodydd rasio a chyfarfodydd cyhoeddus mawr.

Dywedodd Paula Wood, Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Cwricwlwm:  “Mae’r bartneriaeth rhwng Cambria a Horseradish yn cynnig cyfle ardderchog i’n dysgwyr feithrin y sgiliau maent wedi’u dysgu yn y coleg ymhellach a chael profiad uniongyrchol o’r diwydiant.  

“Mae hyn yn golygu bod yr addysg y mae Cambria yn ei darparu’n berthnasol i anghenion go iawn y sector.  Rydyn ni wir yn edrych ymlaen at gydweithio gyda Horseradish i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol y diwydiant gyda’n gilydd.”

Dywedodd Mark Wilcockson, Pennaeth AD Cwmni Cae Ras Caer:  “Rydyn ni wrth ein boddau i gydweithio â Choleg Cambria i gynnig cyfle i fyfyrwyr fanteisio ar brofiad go iawn yn y diwydiant wrth iddyn nhw weithio tuag at ennill cymwysterau a fydd yn eu helpu i ddechrau gweithio yn y diwydiant.

“Rydyn ni’n gweld y prosiect yn fuddiol nid yn unig i’r myfyrwyr, ond hefyd i Gwmni Cae Ras Caer gan ein bod yn gobeithio denu unigolion talentog brwdfrydig gyda’r posibilrwydd o gael swydd ar ddiwedd y tymor.”

Byddan nhw wrth law i fynd i ddigwyddiadau yn stadiwm pêl-droed rhyngwladol hynaf y byd, gan roi arbenigedd gwerthfawr iddyn nhw fel rhan o’u cymhwyster Coginio Proffesiynol.

Mae’r adran hefyd yn dathlu llwyddiannau ei bwytai ei hun – Y Celstryn a Hafod – a gafodd ganmoliaeth gan yr AA yn ddiweddar.  

Llwyddodd Hafod, ar gampws Iâl yn Wrecsam, i gael rhoséd glodfawr ac fe’i cydnabuwyd fel canolfan ragoriaeth ar gyfer gwasanaeth bwyd a diod, a llwyddodd Y Celstryn yng Nglannau Dyfrdwy i ennill gwobr rhoséd.

Dywedodd Andy Woods, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Cambria:  “Mae’r myfyrwyr yn cael blas ar y gwaith petaent yn dewis gyrfa yn y diwydiant lletygarwch ac arlwyo.

“Mae wedi bod yn flwyddyn gyffrous i bob un ohonom ni, ac mae’r bartneriaeth newydd gyda Horseradish yn coroni’r cyfan gan ei bod yn rhoi profiad hanfodol i fyfyrwyr gydag un o gwmnïau arlwyo a digwyddiadau gorau’r DU.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.cambria.ac.uk neu www.horseradishcatering.com   

yn ôl