• MAE COLEG CAMBRIA wedi cyflawni statws arweinyddiaeth o ran datblygu safonau cynhwysiant ar gyfer pobl anabl

Mae’r coleg yng ngogledd ddwyrain Cymru bellach yn Arweinydd Hyderus o Ran Anabledd Lefel 3.

Mae’r cynllun DWP (Yr Adran Gwaith a Phensiynau) yn annog sefydliadau o bob maint i annog, cefnogi a chadw gweithwyr anabl dawnus, triw a gweithgar.

Fel Arweinydd Hyderus o Ran Anabledd, mae Cambria hefyd yn feincnod ar gyfer ei bartneriaid a’i randdeiliaid, yn ogystal ag i fusnesau a’r gymuned ehangach.

Mae’r Cyfarwyddwr Pobl, Diane Jolly, wrth ei bodd o fod wedi derbyn yr anrhydedd, sy’n berthnasol i safleoedd y coleg yng Nglannau Dyfrdwy, Llysfasi, Wrecsam a Llaneurgain.

“Mae cynhwysiant yn angenrhaid sefydliadol; rydyn ni wedi bod ar y daith hon ers sawl blwyddyn ac yn ymrwymedig i barhau i godi safonau cynhwysiant, yma yn Cambria ac yn yr ardal leol,” meddai

Diane.  

“Mae’r Wobr Hyderus o Ran Anabledd – sef y wobr fwyaf y gall sefydliadau ei chyflawni – yn dangos ein hymroddiad a’r buddsoddiad yr ydyn ni’n parhau i’w wneud yn ein gweithlu, er budd ein dysgwyr.  

“Ac mae gwneud hynny ar ôl heriau’r flwyddyn ddiwetha’ yn gamp fwy arbennig fyth.”

Cadarnhaodd DWP fod y coleg wedi bodloni’r meini prawf a darparu tystiolaeth o’i weithredoedd a’i weithrediadau fel Arweinydd Hyderus o Ran Anabledd, gan ychwanegu: “Wrth barhau ar eich taith Hyderus o Ran Anabledd, rydych yn sicrhau bod pobl anabl yn cael y cyfleoedd i gyflawni eu potensial a gwireddu eu huchelgeisiau.” 

Dywedodd Prif Weithredwr Cambria, Yana Williams, bod y statws yn amlygu eu hethos fel coleg.

“Mae gennyn ni ymrwymiad i gynhwysiant, rydyn ni’n arwain o’r tu blaen a ni ydi’r meincnod yn yr ardal hon, nid yn unig ar gyfer ein staff a’n myfyrwyr ond hefyd ar gyfer y partneriaid niferus yr ydyn ni’n gweithio gyda nhw yn y sectorau preifat a chyhoeddus,” meddai. 

“Rwy’ mor falch ein bod ni wedi cael ein cydnabod am hynny ac wrth gwrs byddwn ni’n dal i wella a datblygu ein statws fel Arweinydd Hyderus o Ran Anabledd.”   

I gael rhagor o wybodaeth am Hyderus o Ran Anabledd, ewch i: www.gov.uk/disability-confident

yn ôl