Rydym yn falch iawn o bob un o’n myfyrwyr ond yn fwy balch pan rydym yn clywed eu hanes am ble maen nhw rŵan a beth maen nhw wedi’i gyflawni.

Roedd dau o’n myfyrwyr, Garan Rushton a Stewart Macfarlane wedi cyfarfod wrth astudio’r cwrs sylfaen Celf a Dylunio yng Ngholeg Cambria Iâl nôl yn y flwyddyn 2000 cyn symud ymlaen i’r brifysgol.

Aeth Garan i astudio Cyfathrebu Graffig (Anrh) ym Mhrifysgol Cymru yng Nghaerdydd ac aeth Stewart i astudio BA (Anrh) mewn Delweddau Symudol ym Mhrifysgol Huddersfield. Dilynodd y ddau yrfaoedd ar wahân yn eu diwydiannau gan weithio mewn asiantaethau dylunio. Ers eu hamser yn y coleg gyda’i gilydd, roedd ganddynt freuddwyd o ddechrau eu hasiantaeth greadigol eu hunain.

Yn 2009, cymrodd y ddau’r cam cyntaf pwysig a dechrau Soup Creative Ltd, sy’n asiantaeth ddylunio wedi’i lleoli yng Nghaer a Chaerdydd. Gyda dim ond ychydig o gwsmeriaid i ddechrau, roedd angen llawer o amser, ymrwymiad a dyddiau gweithio hir. Rŵan mae’r busnes yn asiantaeth greadigol â ffocws ar fideos sy’n cynhyrchu hysbysebion teledu; gwaith animeiddio 3D, hysbysebion ar-lein a ffilmiau hyrwyddol o’r radd uchaf.

Ymunodd Emma Garland â’r cwmni dair blynedd wedi iddo gael ei sefydlu. Bu Emma hefyd yn astudio’r un cwrs Celf a Dylunio â Garan a Stewart yng Ngholeg Cambria Iâl. Aeth yr asiantaeth o nerth i nerth ac maent rŵan yn dîm clos o 11. Maent yn cynhyrchu fideos ar gyfer cwsmeriaid gan gynnwys Sony, Bettys & Taylors, Clwb Pêl-droed Manchester City a Choleg Cambria hefyd!

Dywedodd Emma, Catalydd Fideo Soup Creative, “Roedd ein cwrs Celf a Dylunio yng Ngholeg Cambria Iâl yn gam cyntaf pwysig i ddatblygu ein gyrfaoedd a’n breuddwydion.”

“A dweud y gwir, gallwn ni ddweud ei bod yn un o flynyddoedd gorau ein bywyd! Ac rydym ni rŵan yn 35 oed, felly mae hynny’n eithaf da!”

yn ôl