Mae staff a myfyrwyr Llysfasi ddoe a heddiw yn rhan o raglen deledu ‘Agosach at Gartref’ BBC Cymru sy’n cynnwys dychweliad Carol Vorderman i Ogledd Cymru a’i helyntion a’i hatgofion plentyndod. Gyda diolch i Wildflame / BBCWales

yn ôl