Mae dathlu yng Ngholeg Cambria wedi i’r Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau (RoSPA) ddyfarnu “Safon Aur y Llywydd 2017” i’r coleg am Reolaeth Iechyd a Diogelwch rhagorol.

Dyma’r dyfarniad uchaf o fewn cynllun gwobrwyo Iechyd a Diogelwch RoSPA a gynhelir bob blwyddyn. Dyfernir “Safon Aur y Llywydd” i’r sefydliad sydd wedi cyflawni safon “Aur” am ddeg mlynedd yn olynol, ac sydd nid yn unig wedi cynnal y safon honno ond hefyd wedi dangos gwelliannau amlwg flwyddyn ar ôl flwyddyn. Mae Coleg Cambria wedi cyflawni’r safon sydd ei hangen  ac wedi dangos gwelliannau am ddeuddeg mlynedd yn olynol.

Mae Cynllun Gwobrwyo Iechyd a Diogelwch RoSPA yn agored i fusnesau a sefydliadau o bob math a maint ledled Prydain a thramor. Mae panel o weithwyr proffesiynol arweiniol yn asesu system rheoli iechyd a diogelwch galwedigaethol yr ymgeiswyr, gan gynnwys agweddau fel arweinyddiaeth ac ymglymiad y gweithlu, a lle bo’n briodol y safonau Efydd, Arian neu Aur.

Dywedodd Rick Benson, Pennaeth Ystadau a Chyfleusterau Coleg Cambria:

“Mae iechyd a diogelwch myfyrwyr a staff bob amser yn hollbwysig i’r coleg, ac rydym wrth ein boddau bod y wobr uchel ei braint hon yn cydnabod ymrwymiad y coleg i gynnal a lle bo’n bosib, gwella safonau iechyd a diogelwch.”

Dywedodd Julia Small, Pennaeth Gwobrau RoSPA:

“Mae gwobrau RoSPA yn wobrau uchel eu bri ym maes iechyd a diogelwch galwedigaethol  ledled y byd, gan fod ennill un o’r gwobrau yn dangos bod sefydliad wed ymrwymo i gynnal cofnod iechyd a diogelwch rhagorol. Nid tasg hawdd yw cyflawni’r safon hon.

“Mae hon yn flwyddyn arbennig yn hanes RoSPA, ac rydym yn llongyfarch pob un o’n enillwyr eleni yn ein blwyddyn ganmlwyddiant”  

Bydd Coleg Cambria yn derbyn ei wobr ym mis Medi yn seremoni gwobrwyo flynyddol  RoPSA yng ngwesty’r Hilton yn Glasgow.

yn ôl