• Cododd ddigwyddiad COLEG CAMBRIA gyda sêr byd rygbi Cymru swm anhygoel o £42,000 i NSPCC

Daeth dros 200 o bobl i’r noson gyda Sam Warburton, a welodd cyn gapten Cymru a’r Llewod Prydeinig yn arwain y dathliadau gyda George North a Ryan Jones, aelodau tîm presennol Cymru,.

Llywyddwyd y noson gan Jason Mohammad, y darlledwr BBC, ac ymunodd Robert Moon, cyn fewnwr Cymru, ag ef i gynyddu’r swm a godwyd drwy fod yn ocsiwnïar y noson.

Yr elusen blant yw’r brif elusen i dderbyn cymorth Sam yn ei flwyddyn dysteb. Diolchodd i’r coleg ac aelod bwrdd NSPCC Cymru, Hywel Peterson ac Alan Peterson – Cadeirydd Bwrdd Apeliadau NSPCC Cymru – am helpu i godi swm mor rhyfeddol ar y noson.

Mae gan Cambria nod o £100,000 i’w gasglu ar gyfer yr NSPCC yn 2018 ac mae ar y trywydd iawn i gyflawni hynny, diolch i gyfres o weithgareddau a heriau a gynhaliwyd trwy gydol y flwyddyn.

Roedd y rhain yn cynnwys taith gerdded 48 milltir mewn 14 awr ar draws tair sir yn ystod yr haf gan y Prif Weithredwr David Jones a’i wraig Julia.

“Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni wedi gallu helpu Sam Warburton ac Alan a Hywel Peterson i gyrraedd y cyfanswm enfawr hwn i’r elusen,” dywedodd Mr Jones.

“Roedd trefnu’r digwyddiad yn waith caled a hoffwn ddiolch i bawb a fu ynghlwm â’r trefniadau, yn enwedig y cannoedd a ddaeth i’r noson, am fod mor hael a chodi cymaint o arian ar gyfer elusen hanfodol sy’n gwneud cymaint o ddaioni yng Nghymru a Phrydain.

“Mae gennym ni ragor o ddigwyddiadau codi arian ar y gweill yn ystod y misoedd nesaf a byddwn yn parhau i fwrw ati i gyrraedd y targed a osodwyd i ni ein hunain ddechrau’r flwyddyn.”

Dywedodd hefyd: “Roedd hi’n wych cael Sam yn ôl gyda ni, mae’n gefnogwr mawr i Cambria ac yn llysgennad i’r NSPCC. Felly, gyda’n gilydd, rydyn ni’n amlwg wrth ein boddau fod y digwyddiad yn llwyddiant mawr.”

Roedd y noson hefyd yn cynnwys perfformiad gan Only Men Aloud, yn ogystal â phryd tri chwrs, a oedd yn dangos cynnyrch gorau Cymru mewn cysylltiad â’r cogydd Gareth Stevenson, cyn fyfyriwr Cambria.

Ymhlith y nifer o fusnesau a gyfrannodd wobrau i’r oedd Wynne Construction – a adeiladodd y cyfleuster £15 miliwn trawiadol yng Nglannau Dyfrdwy – Moneypenny, Green Valley Solutions, adeiladwyr tai Redrow a Jones Bros, Rhuthun.

Dywedodd Alan Peterson fod y noson yn “llwyddiant digamsyniol ” a diolchodd i bawb a ddaeth iddi.

“Mae’r swm o arian a godwyd ar gyfer NSPCC yng Ngholeg Cambria, sy’n gefnogwyr enfawr yr elusen, yn dyst i hynny,” ychwanegodd Mr Peterson.

“Diolch yn fawr iawn i Sam a’i gefnogaeth barhaus i NSPCC fel ei brif elusen yn ei flwyddyn dysteb, yn ogystal â phawb arall a ddaeth i wneud y noson hon yn wirioneddol arbennig.

“Ond rhaid i ni beidio ag anghofio’r rheswm pwysig pam fod pawb wedi dod i’r digwyddiad, sef helpu’r NSPCC i barhau i frwydro dros bob plentyndod yng Nghymru ac ymhellach.”

yn ôl