Mae myfyrwyr o Goleg Cambria wedi bod yn brysur yn helpu mewn eglwys Fethodistaidd leol yn Saltney.

Bu myfyrwyr paentio ac addurno yn ymgymryd â phrofiad gwaith yn yr Eglwys, a chawson nhw’r cyfle i weithio o uchder gan ddefnyddio sgaffaldiau symudol ac ysgolion i baentio’r adeilad hanesyddol. Roedden nhw’n gallu adeiladu’r sgaffald symudol a’i datgymalu gan fagu hyder wrth weithio o uchder.

Dywedodd Ffion Richards-Price a gafodd fudd o gymryd rhan:

“Mae’r cyfle hwn wedi bod yn brofiad da iawn. Ar y dechrau roedd gan bawb ofn uchder, ond roedd gweithio yn yr eglwys wedi rhoi’r hyder i ni weithio o uchder.”

Dywedodd Keith Massey, darlithydd yng Ngholeg Cambria:

“Dyma’r ail waith mewn ychydig fisoedd i’n myfyrwyr fynd allan i’r gymuned i ddangos y sgiliau y maent wedi’u dysgu yn y coleg. Roedd y prosiect arbennig hwn yn yr Eglwys Fethodistaidd yn rhoi profiad ymarferol o weithio o uchder iddyn nhw, sef rhywbeth y bydd yn rhaid iddyn nhw ei wneud yn y diwydiant.

“Roedd pob un o’r myfyrwyr wedi ymddwyn yn broffesiynol wrth gwblhau’r prosiect ac rydw i’n falch iawn o bob un ohonyn nhw. Bydd y math hwn o brofiad yn eu paratoi i fynd i’r sector ar ôl gorffen yn y coleg.”

 

yn ôl