Ysgrifennwyd Hold Your Hand in Mine gan Alison Willis a’i drefnu gan Tim Jones, Pennaeth Cerdd Coleg Cambria.

Y trac oedd y cais buddugol yng Nghystadleuaeth Gorawl Hosbis Tŷ’r Eos y llynedd.

Trefnwyd y gystadleuaeth i ddathlu 25 mlynedd o ofal hosbis ar safle Ffordd Caer, a denodd gystadleuwyr o bob cwr o’r byd.

Y gobaith bellach yw y bydd yn cael ei berfformio mewn cyngherddau a gwasanaethau codi arian yn y dyfodol pan fydd cyfyngiadau Covid-19 yn caniatáu hynny.

Yn y cyfamser, ymunodd aelodau o Gôr Hosbis Tŷ’r Eos a Chôr Ieuenctid Cydweithredol Cerddoriaeth Wrecsam i greu recordiad rhithwir o’r dôn ddyrchafol, gan gynnwys cyfieithiad arbennig i’r Gymraeg gan Gadeirydd Ymddiriedolwyr yr hosbis, Eluned Griffiths.

 

Syniad Kay Ryan, Arweinydd Gwasanaethau Dydd yn Tŷ’r Eos, oedd y gystadleuaeth: “Mae’n anhygoel gweld y syniad o gystadleuaeth gorawl yn cyrraedd y cam hwn o’r cynhyrchiad.

“Mae’r geiriau mor brydferth â’r dôn. Gobeithio pan fydd unrhyw un yn ei chlywed neu’n ei chanu fel rhan o gôr y byddant yn meddwl am yr help, y gefnogaeth a’r gofal sydd ar gael yn Nhŷ Nightingale i’r rheini sydd â salwch sy’n cyfyngu ar fywyd.”

Mae ymarferion wedi digwydd dros yr wythnosau diwethaf ac fe’u cofnodwyd yn unigol gan bob aelod o’r ddau gorau.

Yna cyfunwyd yr holl leisiau gan Tim Jones i greu’r trefniant trac sain terfynol a fideo a gynhyrchwyd gan Elin Wright.

Meddai: “Roedd yn hyfryd gallu cymryd yr holl leisiau unigol a’u gweld yn dod i’r amlwg yn un côr.

“Gwnaeth yr holl gantorion yn rhyfeddol o dda i greu’r fersiwn derfynol oherwydd gall fod yn anodd dehongli cerddoroldeb fel hyn ar wahân gan nad ydych yn gallu elwa o emosiwn a theimladau
cyd-gantorion.

“Rydw i’n falch iawn o’r gân orffenedig a gobeithio na fydd yn rhy hir cyn y bydd modd ei pherfformio’n ‘fyw’ o flaen cynulleidfa go iawn.”

Gallwch wylio’r fideo terfynol ar YouTube: https://youtu.be/1cMCovXPRqw

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael y newyddion diweddaraf gan Goleg Cambria.

yn ôl