Mae myfyrwyr Gofal Plant Coleg Cambria wedi cael eu hyfforddi i fod yn Arweinwyr Campau’r Ddraig y Dyfodol.

Mae’r cwrs Campau’r Ddraig yn galluogi myfyrwyr i ddarparu gweithgareddau corfforol hwyliog a chyffrous yn eu lleoliadau gwaith, gan gynnig mwy o gyfleoedd i blant Gogledd Ddwyrain Cymru i ddod yn fwy heini.

Mae’r rhaglen Cambria Heini y coleg yn rhoi’r cyfle i ddysgwyr gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch ffitrwydd, yn ogystal ȃ chyfleoedd i hyfforddi hyfforddwyr chwaraeon trwy waith gwirfoddoli. Roedd y rhaglen Cambria Heini yn cyd-weithio ag Aura Cymru a Cholegau Cymru i ddatblygu’r cyfle hwn ar gyfer myfyrwyr Gofal Plant.

Y gobaith yw sefydlu’r bartneriaeth barhaus hon i annog meysydd eraill yn y diwydiannau addysg a gofal er mwyn cymell pobl i ddod yn fwy heini. Bydd y 40 myfyriwr yn mynd i’w lleoliadau gwaith, a darparu gweithgareddau hwyliog a chyffrous i’r plant maen nhw’n gofalu amdanyn nhw.

Dywedodd Donna Welsh, Cydlynydd Cambria Heini:

“Rydw i’n edrych ymlaen at weld sawl plentyn yn cael budd o hyfforddiant ein 40 o fyfyrwyr Gofal Plant. Mae angen i sefydliadau ddilyn syniadau newydd i roi mwy o gyfleoedd i blant ysgol ddod yn fwy heini ac ennyn eu diddordeb mewn gweithgareddau corfforol. Mae nifer o fuddion corfforol a meddyliol.”

yn ôl