Bu myfyrwyr ac aelodau staff Coleg Cambria yn dathlu ar ôl cwblhau NVQ yn y Gymraeg yn ddiweddar.

Dangosodd wyth aelod o staff ac un dysgwr eu hymrwymiad a’u hagwedd penderfynol i gwblhau’r cymhwyster hwn yn llwyddiannus.  Mae Rob Nichols yn Aseswr Dysgu yn y gwaith a Sicrhawr Ansawdd Mewnol yng Ngholeg Cambria, sydd wedi cwblhau’r cymhwyster yn llwyddiannus. Dywedodd Rob:

“Fe wnes i wir fwynhau dilyn y cymhwyster NVQ Cymraeg, ac mae’n rhaid i mi ddiolch i fy nhiwtor, Non Lewis-Edwards, am ei hamser.  Er ei bod hi’n 28 mlynedd ers i mi siarad Cymraeg ddiwethaf, roeddwn yn deall yr iaith ac yn gallu ei ysgrifennu rhywfaint ohoni. Ond, roeddwn i angen hwb i fy hyder i siarad yr iaith.”

“Rŵan rydw i’n teimlo fy mod yn gallu cynnal sgwrs yn Gymraeg yn eithaf da ac o ganlyniad i hynny, galla i helpu ein myfyrwyr i ehangu eu sgiliau ieithyddol yn ystod eu hamser yn y coleg. Rydw i rŵan yn edrych ymlaen at feithrin fy sgiliau Cymraeg ymhellach drwy’r Cynllun Sabothol.”

Mae’r gyfres o gymwysterau Cymraeg gan OCR yn rhoi cymwysterau ail-iaith safon uchel, sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol, i fyfyrwyr. Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar sgiliau galwedigaethol, ac mae’n galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r byd gwaith.

Mae cynnwys y cwrs yn eu galluogi i feithrin sgiliau gwerthfawr i gael gwaith yn y dyfodol, fel cyflwyno eu hunain, ysgrifennu CV a chynnal cyflwyniadau busnes.

yn ôl