ARWAIN GYDAG ANGERDD

Byddwn yn:

 • Gweithio’n frwd a gyda balchder

 • Gwerthfawrogi cyfraniad eraill

 • Arwain drwy esiampl

ARLOESOL

Byddwn yn:

 • Ymchwilio, creu, gwella

 • Dysgu o fethiant er mwyn gwneud pethau’n wel

 • Cwestiynu ffyrdd sefydledig o wneud pethau

 • Peilota syniadau a rhoi cynnig ar bethau newydd

YN ARIANNOL YMWYBODOL

Byddwn yn:

 • Gwneud penderfyniadau gwybodus

 • Gweithio’n effeithiol ac yn gynaliadwy

 • Darparu gwerth am arian ardderchog

CROESAWU NEWID

Byddwn yn:

 • Gweithio’n hyblyg

 • Chwilio am gyfleoedd a ddaw yn sgil newid

 • Helpu eraill i groesawu newid

DATBLYGU’CH HUNAN AC ERAILL

Byddwn yn:

 • Ysbrydoli a dathlu llwyddiannau pobl eraill

 • Gwneud amser ar gyfer pobl eraill a gweithredu fel ffrind beirniadol

 • Datblygu’ch hun yn barhaus, yn bersonol ac yn broffesiynol

CWRDD AG ANGHENION CYFLOGWYR

Byddwn yn:

 • Datblygu perthynas fydd yn fuddiol i’r ddwy ochr gyda chyflogwyr

 • Darparu gwasanaeth ardderchog ar gyfer cyflogwyr, gan ragori ar ddisgwyliadau

GWEITHREDWR DYNAMIG

Byddwn yn:

 • Herio ein hunain i fod y gorau

 • Darparu atebion

 • Cymryd cyfrifoldeb

 • Gwneud iddo ddigwydd a chwblhau’r dasg

FFOCWS AR Y DYSGWR A’R CWSMER

Byddwn yn:

 • Gwneud pob ymdrech i ddiwallu anghenion dysgwyr/cwsmeriaid

 • Ymddwyn yn broffesiynol

 • Ymdrechu i ddarparu safonau ardderchog

 GOGWYDD TUAG AT BARTNERIAETHAU

Byddwn yn:

 • Rhwydweithio’n weithredol

 • Datblygu partneriaethau fydd yn fuddiol i’r ddwy ochr gyda thimau a sefydliadau eraill

 • Dathlu cyflawniadau ar y cyd

PARCHUS A THRYLOYW

Byddwn yn:

 • Gwrando a bod yn gefnogol, trin pawb â pharch

 • Gweithredu’n gyson

 • Gweithio ar y cyd

 • Dathlu amrywiaeth

 • Annog y defnydd a datblygiad o’r Gymraeg

BYDDWCH YN RHAN O #1CAMBRIA

Gweld Pob Swydd Wag

Ein Partneriaid