CROESO I’N TUDALEN GYRFAOEDD

Mae Coleg Cambria yn blaenoriaethu llwyddiant myfyrwyr, ac addysgu a dysgu. Rydym yn dibynnu ar bobl ardderchog sy’n gallu bod yn allweddol wrth wireddu cynllun strategol y coleg.

Mae Coleg Cambria yn gosod llwyddiant myfyrwyr ac addysgu a dysgu fel blaenoriaeth. Rydym yn dibynnu ar bobl ardderchog sy'n gallu chwarae rôl allweddol wrth wireddu cynllun strategol y coleg.

Rydym yn cydnabod yr angen i recriwtio, datblygu a chadw staff rhagorol sy'n rhagori ar ddisgwyliadau’r myfyrwyr a chwsmeriaid. Rydym yn fuddsoddwr gwirioneddol mewn pobl ac felly'n buddsoddi'n helaeth mewn nifer eang o gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion ac arferion cydraddoldeb, amrywiaeth, diogelu a lles ein staff. Cafodd hyn ei gydnabod pan enillon ni statws Aur am ein Safon Iechyd Gorfforaethol. Mae ein ‘Hymddygiadau’ yn diffinio'r agweddau a'r safonau y disgwyliwn gan bawb yng Ngholeg Cambria. Maent yn cael eu defnyddio a gallwch eu gweld ledled y coleg.

Mae Coleg Cambria yn lle ysbrydoledig i weithio ynddo. Gyda chymaint o gyfleoedd ar gyfer datblygu a chael buddion, rydym yn gobeithio y byddwch yn ystyried Coleg Cambria fel eich dewis chi o gyflogwr

Gallwch gyflwyno cais yn Gymraeg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynwyd yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynwyd yn Saesneg.

Os dymunwch gwblhau cais i Goleg Cambria gan ddefnyddio fformat gwahanol i ar-lein mae croeso i chi galw ni ar 01978267733 i gael rhagor o gyngor neu gefnogaeth.


Ein Partneriaid

Bywyd yng Ngholeg Cambria

Eisiau gwybod sut beth yn union yw gweithio yng Ngholeg Cambria? Darllenwch straeon ein staff.
"Mae gweithio yng Ngholeg Cambria yn werth chweil ac yn braf."
Rhagor O Wybodaeth

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X