• Pwyllgor Menter Cambria yn dod yn ail yng Ngwobrau Menter Wrecsam

Daeth y pedwar aelod a sefydlodd Pwyllgor Menter Cambria yn ail orau yng Nghategori Pobl Ifanc Gwobrau Menter Cymdeithasol Wrecsam, gan dderbyn tystysgrif Canmoliaeth Uchel.  

Sefydlodd George Wilbraham, Gugulabazali Ndlovu, Tushar Bhatia a Tom Evans y Pwyllgor ym mis Medi, ar ôl iddynt ennill gwobr mewn her fentergarwch arall, sef Gwobrau Gwnewch i Fusnes Ddigwydd, a gynhaliwyd ym Mhrifysgol De Cymru ym mis Gorffennaf.

Mewn gwir ysbryd Coleg Cambria, rhoddodd y tîm eu harbenigedd a’u gwobrau at ei gilydd i ysbrydoli, annog a chynorthwyo myfyrwyr eraill gyda’u huchelgais entrepreneuraidd. Sefydlwyd y Pwyllgor Menter ganddynt ar safle Iâl, ac maent yn ei arwain ar hyn o bryd, i hyrwyddo prosiectau dan arweiniad dysgwyr. Mewn cyfnod byr yn ystod yr hanner tymor cyntaf, maent eisoes wedi ysbrydoli myfyrwyr ledled y coleg i weithio ar gynnal marchnad Nadolig, siop ar-lein a digwyddiadau hyrwyddo’r Prom,  ymhlith prosiectau eraill.

Dywedodd aelodau’r Pwyllgor Menter:

‘’Mae cymryd rhan mewn prosiectau sy’n cael effaith gadarnhaol ar y rheini o’n cwmpas yn deimlad arbennig iawn. Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni wedi bod yn rhan o’r Pwyllgor Menter yma yn y coleg ac  yn rhan o’r wobr arbennig hon. Rydyn ni’n ddiolchgar iawn am y gefnogaeth barhaus, ragorol rydyn ni’n ei chael gan Goleg Cambria bob dydd. ”

Dywedodd Rona Griffiths, Dirprwy Gyfarwyddwr Profiad y Dysgwyr, hefyd:

”Mae George, Gugu, Tushar a Tom yn fyfyrwyr anhygoel. Yn ychwanegol at eu hastudiaethau a’u bywydau prysur, maen nhw’n defnyddio eu harbenigedd, eu hynni, entrepreneuraidd a’u  talentau rhwydweithio i greu prosiectau sydd o fudd i fyfyrwyr yng Ngholeg Cambria.  Dw i’n edmygu’n fawr y ffordd maen nhw wedi annog myfyrwyr drwy’r coleg i gyd i weithio gyda’i gilydd i wneud pethau ddigwydd “.

Arwyddair y Pwyllgor Menter yw “Entrepreneuriaeth yw eich pasbort, Busnes yw eich awyren, gall Coleg Cambria roi eich tocyn i chi, felly ymlaen â chi a neidiwch arni.’  Mae George, Gugu, Tushar a Tom yn parhau i fod yn brawf o hyn.

Yn agored i bobl rhwng 16 a 25 oed, mae Gwobr Menter Gymdeithasol Wrecsam (Pobl Ifanc) yn agored i bobl rhwng 16 a 25 oed ac mae’n cydnabod gwaith unrhyw fenter neu unigolyn sy’n gweithio yn Wrecsam,  naill ai’n cynnwys pobl ifanc yn yr hyn mae’n ei chyflawni neu’n darparu gwasanaethau neu weithgareddau i bobl ifanc neu sy’n cael ei redeg gan bobl ifanc..

I gael rhagor o wybodaeth am fentergarwch ac entrepreneuriaeth yng Ngholeg Cambria, cysylltwch â rona.griffiths@cambria.ac.uk.

yn ôl