• Ap Cambria

App-photo-edited-768x512

Ap Cambria

Gwnewch fywyd yn haws trwy gael bywyd Cambria yng nghledr eich llaw.

Gydag Ap Cambria gallwch chi:

  • Weld eich amserlen
  • Cadw cofnod o derfynau amser eich aseiniad a dyddiadau arholiad
  • Cael gwybod y newyddion a’r diweddariadau ledled Cambria ac am gyrsiau penodol
  • Creu ac ymuno â grwpiau sy’n gysylltiedig ag astudiaeth, hobïau neu ddiddordebau
  • Dysgu rhagor am ddigwyddiadau sydd ar y gweill
  • Cael gafael ar godau a dolenni buddion i fyfyrwyr
  • Cael gwybodaeth bwysig am yr hyn sydd angen i chi wneud

Byddwn ni’n ychwanegu nodweddion newydd i’r ap trwy’r amser. Byddwn ni’n rhoi gwybod i chi pan fydd y rhain yn cael eu rhyddhau felly gwnewch yn siŵr eich bod wedi troi'r hysbysiadau Ap Cambria ymlaen.


freestock_5675935

Sut i Lawrlwytho’r Ap

Cyfrif e-bost myfyriwr Cambria a chyfrinair yn barod

Os oes gennych chi gyfrif e-bost myfyriwr Cambria a chyfrinair yn barod yna ewch i’r Storfa Ap Apple neu GooglePlay a chwilio am Cambria. Lawrlwythwch Ap Cambria i’ch ffôn, dilynwch yr awgrymiadau ar y sgrin, mewngofnodwch gan ddefnyddio eich cyfrif e-bost myfyriwr Cambria a chyfrinair, a dyna ni!

Google Play

App Store

Heb ddechrau yn Cambria eto?

Os ydych chi ar fin ymuno â’r Coleg yna ewch i’r Storfa Ap Apple neu GooglePlay a chwilio am Cambria. Lawrlwythwch Ap Cambria i’ch ffôn. Yna, cyn gynted a fyddwch chi wedi cael eich cyfrif e-bost myfyriwr Cambria a’ch cyfrinair, byddwch chi’n gallu defnyddio’r manylion hyn i fewngofnodi i’r Ap Cambria.

Cael Materion?


Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X