Yn ddiweddar, croesawodd Coleg Cambria Malcolm Allen, y cyn bêl-droediwr, a Dr Neil Hennessy, dyfarnwr elit, i Chweched Glannau Dyfrdwy i roi sgwrs i’r myfyrwyr.

Roedd y gweithdy, a gynhaliwyd yn ddiweddar ar gyfer myfyrwyr Chwaraeon, yn rhoi’r cyfle iddynt glywed am holl brofiadau’r siaradwyr gwadd ym myd Chwaraeon yng Nghymru. Roedd y gweithdy yn cael ei ariannu gan Goleg Cymraeg Cenedlaethol, ac roedd yn gyfle i ddenu rhagor o fyfyrwyr sy’n 16-19 oed ddilyn cyrsiau neu fodiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Aeth dros 30 o ddysgwyr i fwynhau’r sesiwn a dysgu sut mae’r Gymraeg wedi bod o fudd i Malcolm Allen a Dr Neil Hennessy yn ystod eu gyrfaoedd.

Dywedodd Dr Neil Hennessy, sy’n gweithio fel darlithydd yn Ysgol Chwaraeon Caerdydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd:

“Roedd y staff a’r myfyrwyr yn hynod groesawgar. Roedd yn wych gweld fod dwyieithrwydd yn rhan bwysig o fywyd y coleg. Rydw i’n edrych ymlaen at groesawu myfyrwyr Coleg Cambria i astudio gyda ni yn y dyfodol.”

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener