Bu tri myfyriwr yn ddiweddar ar brofiad preswylio yng Ngholeg Magdalene, Prifysgol Caergrawnt.

Roedd Lois Darlington, 16, Jake Belton, 17 ac Owen Kelly, 16 o Chweched Dosbarth Coleg Iâl Coleg Cambria ymysg 50 o ddisgyblion llwyddiannus  a gafodd gymryd rhan yn y cynllun preswylio a gynhelir yn flynyddol ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 o ardal gyswllt colegau Glannau Merswy a Gogledd Cymru.

Yn ystod eu hamser yn y coleg, cawsant flas o fywyd myfyriwr ym Mhrifysgol Caergrawnt. Roedd myfyrwyr israddedig ar gael i ateb cwestiynau a mentora’r disgyblion yn ystod eu hamser yno. Cawsant samplau o sesiynau ymarferol, darlithoedd a sesiynau academaidd. Hefyd cawson nhw’r cyfle i weld y ddinas a mwynhau taith ar gwch pan oedd hi’n machlud haul.

Dywedodd Owen, a oedd wedi mwynhau’r ymweliad yn fawr:

“Roedd yn brofiad ardderchog wedi’i gynnal gan bobl arbennig iawn, a ni fyddaf byth yn ei anghofio.”

Ychwanegodd Neil Roberts, Dirprwy Gyfarwyddwr y Dyniaethau Safon Uwch yn Chweched Iâl:

“Yn Chweched Iâl, rydym yn ymdrechu’n galed i geisio cael myfyrwyr lleol i fynd i’r prifysgolion gorau. Mae Lois, Jake ac Owen yn gyn-ddisgblion o ysgolion lleol (Rhiwabon, Bryn Alyn a Sant Joseff, yn y drefn honno), ac rydym yn falch iawn o’n myfyrwyr o Wrecsam sydd yn dyheu am fod y gorau gallent fod.”

yn ôl