Yn rownd derfynol cystadleuaeth Arloesedd Technoleg Barclays, cyhoeddwyd mai Megan Duley a Chantelle Pearson, myfyrwyr Technolegau Cyfrifiaduro o Goleg Cambria, yw tîm buddugol y gystadleuaeth Defnydd Gorau o Dechnoleg.

Roedd sawl tîm o Goleg Cambria wedi cystadlu yn erbyn colegau eraill yn y rhanbarth mewn tri chategori: Syniad Prosiect Mwyaf Llwyddiannus, Cyflwyniad Mwyaf Effeithiol a Defnydd Gorau o Dechnoleg.

Gan groesawu’r gynulleidfa a’r beirniaid yn Gymraeg, cyflwynodd Megan a Chantelle eu syniad yn llwyddiannus. Roedd y tîm wedi datblygu datrysiad technegol i gynorthwyo pobl ifanc yn eu harddegau i ddod o hyd i yrfaoedd yn y maes TG. Roedd y beirniaid yn cael cyfle i drio’r prototeip buddugol yr oedd tîm wedi’i ddefnyddio yn rhan o’u cyflwyniad.

Dywedodd Simon Prince, darlithydd Technolegau Cyfrifiaduro yng Ngholeg Cambria:

“Llongyfarchiadau i dîm ‘COAC’ a enillodd y categori Defnydd Gorau o Dechnoleg; roedden nhw wedi cyflwyno eu syniad yn berffaith. Roedd y beirniaid wedi’u cyfareddu gan fanylder y cynnig a wnaeth y tîm ei ysgrifennu. Roedden nhw’n gweld y gwaith caled tu ôl y prototeip roedd y tîm wedi’i greu a’i arddangos ar y diwrnod.”

yn ôl