Mae myfyrwyr Coleg Cambria ar ben eu digon ar ôl cael eu dewis ar gyfer digwyddiadau sgiliau rhyngwladol uchel eu bri

Gan barhau â llwyddiant ardderchog y coleg yn nhwrnameintiau Euro Skills ac World Skills, bydd 11 o ddysgwyr yn cystadlu yn y rowndiau terfynol sydd ar fin digwydd yn Budapest, Hwngari, a Kazan yn Rwsia.

Ymysg y rhai sy’n cynrychioli’r coleg yn yr Her Tîm Gweithgynhyrchu mae Sinead Beck, Lewis Nolan, Dylan Edwards, Kendal Irvine a George Walker, mewn partneriaeth â Magellan Aerospace (UK) a JCB Transmissions.

Hefyd yn cystadlu mae Davey Brookes a Balazs Sparing (Airbus) yng nghategori Cynnal a Chadw Awyrennau, Joshua Jones yng nghategori Technoleg Cerbydau, Emily Watson yng nghategori Therapi Harddwch ac Ieuan Evans yn yr adran Gwaith Metel Adeiladu.

Mae WorldSkills Europe yn hyrwyddo’r angen am bobl ifanc proffesiynol medrus ledled y cyfandir, gan hybu rhagoriaeth a datblygu medrau trwy drefnu digwyddiad EuroSkills bob dwy flynedd. Nod y digwyddiad yw hyrwyddo’n sylweddol y gwahanol yrfaoedd sydd ar gael i bobl ifanc.

Dywedodd David Jones, Prif Weithredwr Coleg Cambria, bod annog y sgiliau hyn o oedran ifanc yn hanfodol i ddatblygiad y myfyrwyr a’u cefnogi wrth iddynt ddechrau ar eu maes o ddewis.

“Mae cystadlaethau WorldSkills ac EuroSkills wedi bod yn bwysig i’r coleg erioed oherwydd eu bod yn rhoi llwyfan i ddangos y gyrfaoedd y gall pobl ifanc eu dilyn, yn arbennig y diwydiannau crefft,” dywedodd Mr Jones.

“Rydyn ni wedi profi llawer o lwyddiant dros y blynyddoedd a byddwn ni’n parhau i gefnogi’r ddau ddigwyddiad gan eu bod yn rhoi gwerth go iawn i ddysgu yn y gwaith a phrentisiaethau, sy’n hanfod i’r addysg maen nhw’n ei dderbyn yma ac yn allweddol i’n partneriaethau gyda rhai o gwmnïau mwyaf yr ardal gan gynnwys Airbus, Magellan a JCB.”

Ychwanegodd: “Hoffwn i ddymuno pob lwc i bob myfyriwr sy’n cynrychioli Coleg Cambria, maen nhw’n glod i’r busnesau maen nhw’n eu cynrychioli a’n cymuned ni.”

Daeth y newyddion ar ôl i 28 o fyfyrwyr Coleg Cambria gynrychioli Tîm Cymru yn rownd derfynol genedlaethol WorldSkills yn Birmingham ym mis Tachwedd y llynedd, ar ôl llwyddo yn y cystadlaethau rhanbarthol. Coleg Cambria oedd y coleg gyda’r nifer uchaf o gyfranogwyr yng Nghymru.

Cafodd yr 11 sy’n cymryd rhan yn Kazan a Budapest eu dewis o enillwyr y digwyddiad hwn. Roedd Rona Griffiths, Dirprwy Gyfarwyddwr Profiadau Dysgwyr a Menter Coleg Cambria, yn adleisio geiriau Mr Jones gan ddweud bod y coleg yn un o arweinwyr Prydain i feithrin sgiliau galwedigaethol.

Dywedodd: “Mae gennym lawer iawn o ddawn yma, felly mae hi’n braf gweld ei fod yn cael ei gynrychioli unwaith eto gan sefydliad WorldSkills ac EuroSkills.

“Mae ein myfyrwyr a’n staff yn gweithio’n galed gyda’i gilydd i feithrin y sgiliau hyn ac arddangos y gallu hwnnw – rydyn ni’n dymuno’r gorau iddyn nhw yn y gystadleuaeth.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.cambria.ac.uk

 

yn ôl