• Myfyrwyr Coleg Cambria yng Ngemau Olympaidd Ffiseg Prifysgol Lerpwl

Cafodd pedwar myfyriwr o Chweched Dosbarth Iâl Coleg Cambria y cyfle i gymryd rhan yng Ngemau Olympaidd Ffiseg Prifysgol Lerpwl yn ddiweddar.

Llwyddodd Jordan Morris, Ethan Smith, Kyeman Fong a Luke Price i gwblhau’r holl weithgareddau i safon neilltuol, heb brin dim gwaith paratoi.

Mae’r digwyddiad blynyddol sy’n cael ei drefnu gan Adran Ffiseg Prifysgol Lerpwl wedi’i lunio i fod yn gystadleuaeth ond mae hefyd yn hwyl i wyddonwyr a pheiriannwyr y dyfodol. Mae timau o 4, sy’n fyfyrwyr mewn ysgol neu goleg, yn cael eu gwahodd i gymryd rhan yn y gystadleuaeth, lle mae’n rhaid i’r myfyrwyr weithio fel tîm, defnyddio technegau datrys problemau a chymhwyso ffiseg.

Mae Gemau Olympaidd Ffiseg yn cael ei drefnu fel rhan o ddigwyddiadau Gemau Olympaidd Ffiseg yn fyd-eang. Mae’r cystadleuaethau hefyd yn cael eu cynnal yn UDA, yr Almaen ac Awstralia ar yr un pryd, neu’n agos at yr un diwrnod.

Dywedodd Ekundayo Akinduro, Darlithydd Ffiseg: “Mae’r myfyrwyr wedi cystadlu’n frwd, rydw i’n credu y gall pawb wneud ffiseg.”

yn ôl