Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr Celf a Dylunio Coleg Cambria brofiad bythgofiadwy wrth weithio gyda Tim Denton, sy’n ddylunydd dodrefn adnabyddus.

Cafodd y criw wahoddiad i gynorthwyo ag ailwampio hen Farchnad y Bobl yn Wrecsam, a fydd yn cael ei thrawsnewid i fod yn Ganolfan Gelf newydd, Tŷ Pawb, yn ystod y misoedd nesaf.

Roedd y dysgwyr Celf a Dylunio yn gweithio ochr yn ochr â dylunydd o Fanceinion ar y prosiect cymunedol hwn. Roedd Denton yn cynnal cyfres o weithdai dodrefn i’r myfyrwyr, gyda’r bwriad o’u helpu i feithrin sgiliau newydd, fel turnio coed a gwneud uniadau.

Roedd tri grŵp o’r myfyrwyr celf a dylunio yn ddigon ffodus i gael mynd i’r gweithdai hyn, ac roedd yn gyfle ardderchog i b’nawb a gafodd gymryd rhan.

Dywedodd Rachel Holian, Tiwtor Celf a Dylunio:

“Mae’r myfyrwyr wedi mwynhau cael helpu creu’r dodrefn hyn sy’n unigryw ac anghonfensiynol. Mae’n gyfle bendigedig i’r myfyrwyr weithio gyda Tim Denton, a chael cymryd rhan i lunio sut y bydd Tŷ Pawb yn edrych ac yn teimlo.”

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd y sgiliau mae’r myfyrwyr wedi’u meithrin yn eu galluogi i symud ymlaen i greu eu cynnyrch eu hunain yn y dyfodol.”

yn ôl