Cafodd Owain Humphreys, Is-lywydd y Myfyrwyr yn safle Ffordd y Bers Coleg Cambria, wahoddiad i Briodas Frenhinol y Tywysog Harry a Meghan Markle.  

Derbyniodd Owain ei lythyr gwahoddiad yn y post, a dywedodd “Roedd yn rhaid i mi ffonio i wneud yn siŵr nad oedd yn dwyll, a deallais fy mod wedi cael fy enwebu gan  Arglwydd Raglaw Sir y Fflint am ‘wasanaethau yn y gymuned’”.

Dywedodd Owain hefyd:  

Roedd yn anrhydedd gwirioneddol ac arwyddocaol i gynrychioli’r coleg, y myfyrwyr a fy nheulu mewn digwyddiad rhyngwladol mor fawreddog.

“Roeddwn i wrth fy modd bod fy mam wedi gallu dod gyda mi.   Mae hi wedi bod yn gweithio fel ymwelydd iechyd ers 20 mlynedd, ac wedi bod yn nyrs am 43 o flynyddoedd. Roedd hi’n haeddu bod yno lawer mwy na finnau.

“Roedd hi’n ddiwrnod bendigedig yn gwylio’r enwogion, ac roedd hi’n fraint cael bod yn rhan o achlysur mor deimladol ac emosiynol i’r teulu brenhinol.  

“Yr uchafbwynt i mi oedd  gweld y pâr ifanc yn cerdded o Gapel St George gyda sain y côr gospel yn y cefndir.   Roedd yn foment hyfryd.”

Dywedodd Rosie Burt, Swyddog Ymgysylltu â Dysgwyr Cambria:

“Mae Owain yn aelod gwerthfawr o raglen Llais Myfyrwyr Coleg Cambria, ac mae’n cyfrannu llawer iawn o’i amser rhydd rhwng ei astudiaethau a’i waith i ymroi i sicrhau bod barn, syniadau ac awgrymiadau ei gyfoedion yn cael eu clywed.  

“Rydw i’n teimlo’n falch iawn ac yn hapus bod Owain wedi profi a mwynhau diwrnod mor arbennig, a’i fod wedi cael mynd a’i fam i fwynhau’r diwrnod hefyd”.  

yn ôl