Cwblhaodd pedwar aelod o dîm Cynorthwywyr Personol Coleg Cambria, ynghyd â Rheolwr
Gweinyddiaeth a Gwasanaethau Cwsmeriaid y coleg, Ras 5k Sir y Fflint yn ddiweddar, er budd elusen
ddewisedig y coleg eleni, sef yr NSPCC.
Er gwaetha’r gwynt, gorffennodd y tîm o 5 o Goleg Cambria y ras o fewn 50 munud. Mae hyn yn
arbennig i ystyried nad oedd pedair ohonynt wedi rhedeg o’r blaen a’r pumed aelod yn 6 mis yn
feichiog.
Dywedodd Lee-ann Davies, sy’n Gynorthwyydd i’r Prif Weithredwr a oedd yn cwblhau’r ras ochr yn
ochr â Janice Bellis, Rebecca Bonner, Sian Sheady a Donna Pritchard:
“Dim ond Becky sydd wedi arfer rhedeg, ond mae hi’n 6 mis yn feichiog. Roedd y ras yn brofiad hollol
newydd i’r gweddill ohonon ni, ac felly yn her aruthrol. Ar ran y merched a finnau, diolch yn fawr
iawn i bawb sydd wedi noddi ac wedi’n helpu i godi dros £800.00 er budd yr NSPCC.”

yn ôl