Mae Olivia Plumb, un o ddysgwyr Gofal Ceffylau Lefel 3 Coleg Cambria, wedi cael ei dewis i gynrychioli’r Deyrnas Unedig yn AQHA Youth World Cup 2018 yn Texas, Unol Daleithiau America.

Mae 7 o farchogion ifanc wedi cael eu dewis i gynrychioli AQHA y Deyrnas Unedig. Byddant yn cael benthyg ceffylau gan y wlad llywyddu, a bydd y marchogion yn cael 5 diwrnod i ddod i adnabod eu ceffylau, a phenderfynu pa geffyl i’w ddefnyddio mewn ystod o ddisgyblaethau’r Gorllewin a Lloegr. Mae’r rhain yn cynnwys trin ceffylau, rhoi awen ar geffyl, torri, marchogaeth ranch, dawn arddangos, di-neidio, marchogaeth sedd hela a marchogaeth ar lwybr.

Mae’r tîm o bobl ifanc yn paratoi’r ceffylau i’w harddangos, ac nid yw’r oedolion sydd gyda nhw (gan gynnwys rheolwr y tîm a’r hyfforddwr) yn cael reidio nag arwain y ceffylau â thennyn hir chwaith.

Mae’r tîm wedi bod yn codi arian ar gyfer yr her hon ers mis Chwefror, ac maen nhw’n gobeithio codi rhagor o arian er mwyn helpu hyfforddi’r tîm ymhellach a gyda chostau cyffredinol.

Dywedodd Natalie Cliffe, Darlithydd Gofal Ceffylau Coleg Cambria: “Rydyn ni’n hynod falch o Olivia, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed am ei siwrne dros y chwe mis nesaf wrth iddi baratoi at y gystadleuaeth.”

yn ôl