Yn ddiweddar, bu Sally Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus Coleg Cambria yn cynrychioli Gogledd Cymru yng  nghystadleuaeth pêl-rwyd Rhyng-sirol Cenedlaethol Cymru.

Cafodd y digwyddiad ei gynnal yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, ac aeth timau sirol o bob cwr o Gymru i gymryd rhan.  Daeth tîm Gogledd Ddwyrain Cymru yn ail gyda thîm Glamorgan Valleys yn ennill y digwyddiad.

Mae Sally, sydd wedi cynrychioli Gogledd Ddwyrain Cymru ers iddi chwarae i’r tîm dan 14 oed, wedi cynrychioli Cymru a thîm Phrifysgol Cymru wrth astudio gradd mewn Chwaraeon ac Addysg Gorfforol yn UWIC (sef Prifysgol Metropolitan Caerdydd bellach).

Dywedodd Sally:

“Fe wnes i wir fwynhau’r profiad o gystadlu yn y gystadleuaeth rhyng-sirol wrth ochr chwaraewyr gwych.  Rydyn ni wedi chwarae gemau pêl-rwyd gwych yn erbyn timau o safon uchel.

Mae gen i angerdd am ddatblygu pêl-rwyd yng Ngholeg Cambria, i feithrin sgiliau chwaraewyr ar y cwrt ac yn yr ystafell ddosbarth.  Rydw i’n edrych ymlaen at weithio gyda Kyra Jones (Pennaeth Pêl-rwyd yn CAVC ac yn chwaraewr Pêl-rwyd o Gymru), fel ein bod gyda’n gilydd yn gallu rhoi cymorth i chwaraewyr pêl-rwyd ledled Cymru.”

yn ôl